Now showing items 1-1 of 1

  • En moderne mediestøtte? - en analyse av Mediestøtteutvalgets arbeid 

   Reiersen, Line Thams (The University of Bergen, 2011-05-31)
   Oppgaven analyserer Mediestøtteutvalgets arbeid. Mediestøtteutvalget ble nedsatt av Kulturdepartementet høsten 2009 for å foreta en helhetlig vurdering av mediestøtten. Denne oppgaven søker å kaste lys over hvordan ...
   Master thesis