Now showing items 1-2 of 2

  • Hjem til småbyen: En studie av sted, identitet og tilknytning 

   Siem, Sigurd (The University of Bergen, 2009-05-15)
   Oppgaven tar utgangspunkt i følgende tematikk: Hvilken plass har oppvekststeder i menneskers konstruksjon av egen biografi i dagens samfunn? Den teoretiske posisjoneringen tar her utgangspunkt i om hvor vidt spesifikke ...
   Master thesis
  • Mellom barken og veden? Fylkesmannens samordningsrolle i samfunnssikkerhet og beredskap 

   Jordahl, Ane Øie (The University of Bergen, 2018-06-28)
   I det norske styringsverket har Fylkesmannen en interessant posisjon mellom stat og kommune som gjør arbeidet på samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet spesielt utfordrende. Fylkesmannens rolle består i å iverksette ...
   Master thesis