Now showing items 1-2 of 2

  • En empirisk studie av utenforskap blant unge i Norge 

   Vestfossen, Aksel Kvamme (The University of Bergen, 2015-09-01)
   Unge som faller utenfor samfunnet, i form av at de ikke er i arbeid, i utdanning eller er på opplæring (NEET; engelsk forkortelse for Neither in Employment, Education or Training) er et samfunnsproblem. Tidligere forskning ...
   Master thesis
  • Unge voksne som verken er i arbeid eller utdanning : en registerbasert studie, 1993-2009 

   Widding-Havnerås, Tarjei (Universitetsforlaget, 2016)
   This study examines whether the risk of young adults not being in employment, education or training (NEET) has increased over the past two decades. Second, taking social background into account the study investigates ...
   Journal article