Now showing items 1-1 of 1

  • Fordeler og ulemper med internasjonal kvotehandel - en numerisk analyse 

   Johnsen, Ola Roth (The University of Bergen, 2009-09-01)
   Denne oppgaven utforsker numerisk hvilken virking kvotehandel har på utslipp av karbon når aktørene styres av sin egeninteresse. Det er velkjent at kvotehandel gjør at kostnadene til utslippsreduksjon på marginen blir lik ...
   Master thesis