Now showing items 1-1 of 1

  • "En må få hodet inn i soningen" Mestring og motstand i Bergen fengsel 

   Olsen, Silje Hjelmeland (The University of Bergen, 2011-12-19)
   Denne avhandlingen omhandler menneskers relasjon til makt. Under et 6 måneders langt feltarbeid i Bergen fengsel undersøkte jeg informantenes hverdag ved å benytte meg av en kombinasjon av deltakende observasjon og intervjuer. ...
   Master thesis