Now showing items 1-7 of 7

  • CHASSIS guideline 

   Raspotnig, Christian; Karpati, Peter; Katta, Vikash (2012-11-09)
   The Combined Harm Assessment for Safety and Security of Information Systems is a method for performing safety and security requirements elicitation. This document describes the guideline for applying the method.
   Other
  • Comparative Research Programme on Poverty: International Social Science Council 

   Øyen, Else (SAGE, 1996)
   This profile of CROP was written by Else Øyen from the University of Bergen.
   Other
  • Innstilling om utdanning i sosial- og helsepolitikk ved Universitetet i Bergen 

   Øyen, Else; Gogstad, Anders; Grund, Jan; Grøttum, Kjell; Hatland, Aksel; Nygaard, Nils; Nilsen, Paul M. (The University of Bergen, 1979-11-19)
   Etter Utvalgets mening er det et udekket behov for undervisning i sosial- og helsepolitikk på høyere nivå i Norge. Ved Universitetet i Bergen finnes et bredt faglig miljø som gjør at forholdene ligger godt til rette for å ...
   Other
  • List of publications : Else Øyen 

   Unknown author (2007-06-26)
   Other
  • Presentando el glosario 

   Øyen, Else (2009)
   Other
  • Statsministerens paradoks 

   Øyen, Else (Studenter mot EU og Else Øyen, 1994)
   Velferdsstatens fremtid ved et EU-medlemskap må sees i en historisk sammenheng. Den norske velferdsstaten er en kulturinstitusjon og bærer av viktige humanistiske verdier.
   Other
  • Unified Enterprise Modelling Ontology (UEMO), 2010-10-29 

   Opdahl, Andreas Lothe (2011-03-30)
   Unified Enterprise Modelling Ontology (UEMO) is a reformulation of UEML's common ontology in OWL/OWL2 DL form. As a result, the ontology becomes more precise and better supported by automated reasoning tools. The reformulation ...
   Other