Now showing items 1-1 of 1

  • Førtidspensjon og innvandrere 

   Vignes, Bo (The University of Bergen, 2011-08-25)
   Temaet for denne masteroppgaven er førtidspensjonering i form av uførepensjon og avtalefestet pensjon (AFP) blant førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge. Ved bruk av Forløpsdatabasen trygd studeres tre ...
   Master thesis