Now showing items 1-1 of 1

  • Seleksjonsproblematikk ved levealdersjustering av alderspensjonar 

   Pedersen, Ingvild (The University of Bergen, 2009-05-18)
   I denne oppgåva blir seleksjonsproblematikk i samband med innføring av levealdersjustering av pensjonsrettar i det offentlege pensjonssystemet studert. Seleksjonsproblematikken går ut på at individ kan påverke eigen ...
   Master thesis