Now showing items 1-1 of 1

  • Sammen for sikkerhet? En casestudie av sikkerhetsforvaltningen i Bergen. 

   Nøkleberg, Martin (The University of Bergen, 2014-05-30)
   Sikkerhet er et viktig element i samfunnet da sikkerhet er knyttet til en rekke fasetter i våre liv. I denne studien er det sikkerhet knyttet opp mot kriminalitet som har vært av interesse. I en tid der forvaltningen av ...
   Master thesis