Now showing items 1-1 of 1

  • Tidligpensjonering som familiebeslutning 

   Gjerde, Øystein Kjos (The University of Bergen, 2007)
   Denne oppgaven ser på hvilke individuelle og bedriftsspesifikke variabler som er med å påvirke tidligpensjoneringsbeslutningen og hvor sterke disse effektene er. Det vil også bli lagt særlig vekt på hvilken rolle familien ...
   Master thesis