Now showing items 1-1 of 1

  • Treningskontaktordningen - en velferdstjeneste mellom byråkrati og bevegelse 

   Baug, Jannicke Waldersnes (The University of Bergen, 2010-06-15)
   SAMMENDRAG Temaet i denne masteroppgaven er treningskontaktordningen. Tjenestetilbudet treningskontakt ble til gjennom et samarbeid mellom Helse Førde og kommuner i Sogn og Fjordane hvor utgangspunktet var å gi personer ...
   Master thesis