Now showing items 1-2 of 2

  • Geofarer på militære skyte- og øvingsfelt (SØF). Mauken-Blåtind og Setermoen, Troms 

   Veldman, Ida Elisabeth (The University of Bergen, 2018-06-12)
   I juni 2016 la regjeringen fram en ny langtidsplan for Forsvaret kjent som “Kampkraft og bærekraft” (Prop.151S, 2015-2016). Av planen fremgår det at Forsvarets basestruktur skal effektiviseres, samtidig som den militære ...
   Master thesis
  • Nordnorsk skredovervåking. Et nettverk for samfunnssikkerhet. 

   Waaler, Håkon Skog (The University of Bergen, 2015-06-01)
   Denne casestudien søker å skape en helhetsforståelse av fenomenet Nordnorsk skredovervåking (NNSO). NNSO er et interkommunalt samarbeid bestående av et mangfold av aktører i ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Samarbeidet ...
   Master thesis