Now showing items 1-1 of 1

  • En empirisk studie av utenforskap blant unge i Norge 

   Vestfossen, Aksel Kvamme (The University of Bergen, 2015-09-01)
   Unge som faller utenfor samfunnet, i form av at de ikke er i arbeid, i utdanning eller er på opplæring (NEET; engelsk forkortelse for Neither in Employment, Education or Training) er et samfunnsproblem. Tidligere forskning ...
   Master thesis