Now showing items 1-1 of 1

  • Er bustadprisane påverka av oljeprisen? Ein empirisk analyse 

   Årskaug, Diana Kloczek (The University of Bergen, 2016-02-22)
   Bustadprisane i Noreg har sidan 1990-talet vore prega av ein sterk vekst, samstundes som oljeprisen har dobla seg. Det gjer det interessant å undersøkje om oljeprisen påverkar dei norske bustadprisane, spesielt no som ...
   Master thesis