Now showing items 1-2 of 2

 • Analyse av produktivitetsutvikling og bedriftsoverlevelse i fem norske industrier basert på mikrodata 

  Berg, Kjetil Hove (The University of Bergen, 2014-06-01)
  Denne avhandlingen analyserer utviklingen til total faktorproduktivitet (TFP) og om utviklingen i TFP har påvirkning på bedriftsoverlevelse. Utvalget består av fem norske industrier i tidsperioden 1996 til 2010, en periode ...
  Master thesis
 • Kjønnsforskjeller i sosial ulikhet i helse? 

  Nodeland, Kenneth (The University of Bergen, 2012-06-14)
  Formålet med denne oppgaven er å måle sosial ulikhet i helse blant menn og kvinner i Norge. Som mål på sosioøkonomisk status bruker jeg inntekt (husholdningens ekvivalentinntekt), og helse måles via fire helsemål: ...
  Master thesis