Now showing items 1-1 of 1

  • Kjønnsforskjeller i sosial ulikhet i helse? 

    Nodeland, Kenneth (The University of Bergen, 2012-06-14)
    Formålet med denne oppgaven er å måle sosial ulikhet i helse blant menn og kvinner i Norge. Som mål på sosioøkonomisk status bruker jeg inntekt (husholdningens ekvivalentinntekt), og helse måles via fire helsemål: ...
    Master thesis