Now showing items 1-1 of 1

  • Økonomifaget og virkeligheten. En undersøkelse av nyklassisk metodologi 

   Eliassen, Roman Linneberg (The University of Bergen, 2013-02-01)
   Denne oppgavens formål er å drøfte hvorvidt nyklassisk teori er egnet til å teoretisere om, og forklare årsakene til, finanskrise. Metoden som er brukt for å besvare dette, er en kombinasjon av idéhistorie og deskriptiv ...
   Master thesis