Now showing items 1-1 of 1

  • Tiltak for å redusere sykefravær på norske arbeidsplasser 

   Sæther, Asbjørn (The University of Bergen, 2015-09-01)
   Denne oppgaven søker å belyse hva som påvirker sykefravær, og hva arbeidsgivere kan gjøre for å redusere sykefraværet ved sine arbeidsplasser. Tyngdeparten av oppgaven er en tiltaksevaluering av 10 kommuner som deltok ...
   Master thesis