Now showing items 1-2 of 2

  • Ansvar i alt vi gjør. En casestudie av ansvarsbegrepet i Samhandlingsreformen 

   Tjørhom, Maren Larsson (The University of Bergen, 2012-12-10)
   Fra 1. januar 2012 skal Samhandlingsreformen gradvis innføres i hele den norske helse- og omsorgssektoren. Reformen skal sørge for bedre samhandling mellom deltjenestene og forvaltningsnivåene i helsetjenestetilbudet, ...
   Master thesis
  • Samarbeid i helse- og omsorgstjenesten. En casestudie av samarbeidsavtalene 

   Selliseth, Karoline Jangård (The University of Bergen, 2015-06-01)
   Ulike reformer og samfunnstendenser har ført til endringer i norsk helsesektor, og man beveger seg mot et samarbeid på tvers av nivåer. 1.1.2012 trådte samhandlingsreformen i kraft, og samtidig fikk man en ny lov om kommunale ...
   Master thesis