Now showing items 1-3 of 3

  • Ei samfunnsøkonomisk analyse av Noreg si subsidieordning for elbilar 

   Dyngen, Øystein Åmelfot (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Denne oppgåva har undersøkt problemstillinga: «Kva er optimal skattlegging av elbilar, og kor langt er Noreg frå ein slik situasjon i dag?». For å svare på denne problemstillinga er det gjennomført ein teoretisk diskusjon ...
   Master thesis
  • Gründere og Skatt 

   Digranes, Heine (The University of Bergen, 2017-06-20)
   Denne masteroppgaven undersøker hvordan det norske skattesystemet påvirker en gründer, dvs. en som vurderer å starte sin egen bedrift. En gründer står overfor to valg. Det første valget individet må ta, er om han skal ...
   Master thesis
  • Skattemoral i en global kontekst: Hvilke faktorer bidrar til høy vilje til å betale skatt? En flernivåanalyse fra 1994-2014 

   Normann, Per Arne Klangchai (The University of Bergen, 2016-05-30)
   Denne studien undersøker hva som påvirker skattemoral i en rekke land fra 1994 til 2014 . Majoriteten av studier innen skatteetterlevelse og moral benytter en adferds - økonomisk tilnærming. Disse ...
   Master thesis