Now showing items 1-1 of 1

  • Likhetens gränser - en kvalitativ studie om svenska immigranter i Norge 

   Frank, Johanna (The University of Bergen, 2012-03-30)
   Studiens övergripande syftet är att undersöka och beskriva de svenska immigranternas upplevelser och erfarenheter av att leva och arbeta i det norska samhället. Syftet har konkretiserats med tre frågeställningar: Hur ...
   Master thesis