Now showing items 375-740 of 740

   Subject
   labour market sector [1]
   Land [1]
   langsgående tidsdesign [1]
   Leadership [1]
   leadership [1]
   ledelse [1]
   leger [1]
   legitimacy [1]
   likekjønnede [1]
   Likelønn [1]
   likeverdsdiskursen [1]
   LO [1]
   Lobbyisme [1]
   Local Governance [1]
   Lokal luftforurensning [1]
   lokaldemokrati [1]
   lokalpolitikk [1]
   lærerprofesjon [1]
   Læring [3]
   læring [1]
   læringsprosess [1]
   makt [2]
   Malawi [1]
   management [1]
   management accountants [1]
   management functions [1]
   management history [1]
   martial arts [1]
   matmakt [1]
   Mål [1]
   Mål- og resultatstyring [3]
   mål- og resultatstyring [1]
   målgruppe [1]
   Måltal [1]
   Media [1]
   medical disciplines [1]
   Medical professionalization [1]
   Medier [1]
   meiningsdanning [1]
   meldeplikt [1]
   merkevarebygging [1]
   meteorologisk kompetanse [1]
   method triangulation [1]
   Militær profesjonsidentitet [1]
   Miljøproblem [1]
   ministries [1]
   mission command [1]
   modus 2 [1]
   Molde [1]
   Motstand [1]
   Motstandbegrep [1]
   MRS [2]
   Multi-level governance [1]
   Multikulturalisme [1]
   Municipal services [1]
   Musikkterapi [1]
   Myanmar [1]
   Møre og Romsdal [1]
   NAADS [1]
   Nakivale [1]
   nasjonal handlingsplan [1]
   nation branding [1]
   naturfare [1]
   NAV [4]
   navy [1]
   NEP [1]
   Nettsamfunn [1]
   Nettverk [2]
   nettverk [3]
   nettverksanalyse [1]
   network-based approach [1]
   new pay reform [1]
   New Public Management [4]
   NFR [1]
   Nigeria [1]
   NNSO [1]
   Nodal [1]
   Nodal Governance [2]
   Node [1]
   NORAD [1]
   Nordland [1]
   noreg [1]
   Norge [1]
   norgesgruppen [1]
   norsk oljeindustri [1]
   norsk politikk [1]
   Norway [3]
   Norwegian Early Childhood Education and Care [1]
   NPM [1]
   NRK [1]
   nurses [1]
   nutrition [1]
   NVE [1]
   Ny Giv [1]
   ny-institusjonell teori [1]
   nyliberalisme [1]
   Næringsliv [1]
   OFS [1]
   oktoberflommen [1]
   Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) [1]
   Oljepolitikk [1]
   Omdømme [1]
   omdømme [1]
   Omdømmebygging [1]
   omdømmebygging [1]
   omdømmehåndtering [1]
   omgivelsesperspektiv [1]
   omorganisering [1]
   Omsorg [1]
   omsorg [2]
   omsorgsrasjonalitet [1]
   Ontology of institutional action [1]
   Oppdrett [1]
   opplysningsplikt [1]
   Organisasjon [1]
   Organisasjonslæring [1]
   organisasjonsstruktur [2]
   Organisasjonsteoretiske perspektiv [1]
   organisasjonsteoretiske perspektiver [1]
   organisation [1]
   organisering [4]
   organizational research methods [1]
   Organizational safety [1]
   organizational studies [1]
   Organizational Theory [1]
   Organized Crime [1]
   overvann [1]
   overvannshåndtering [1]
   Participation [1]
   participatory evaluation [1]
   partipolitiske tilhørighet [1]
   Partnarskap [1]
   partnerskap [2]
   pedagogical leadership [1]
   Performance [1]
   Performance audit [1]
   performance audit [2]
   Permanence [1]
   persons [1]
   Personvern [1]
   Petroleumspolitikk [1]
   pluralisme [1]
   Poengsystem [1]
   Police reform [1]
   Policing [1]
   Policy [3]
   policy [2]
   policy design [1]
   policy implementation [1]
   Policy making [1]
   Policy regression [1]
   policy-style [1]
   policysirkelen [1]
   politi [1]
   political capital [1]
   Political Trust [1]
   political trust [1]
   Politics [1]
   politics [1]
   Politics and administration [1]
   Politiet [1]
   Politikk [1]
   Politisk deltagelse [1]
   Politiske kanaler [1]
   Population [1]
   Post-NPM [1]
   Power [1]
   power [1]
   preference shaping [1]
   Principles [1]
   problemløsningskapasitet [1]
   procedural justice [1]
   Profesjonalisme [1]
   Profesjonell praksis [1]
   professional discourses [1]
   professional judgment [1]
   prosesstudie [1]
   Prosjekt [1]
   Prosjektbasert organisasjon [1]
   prosjekter [1]
   protection [1]
   PST [1]
   Public healthcare [1]
   public institutions [1]
   public participation [1]
   public policy [1]
   public private partnership [1]
   public servants [1]
   public service motivation theory [1]
   qualitative approach [1]
   qualitative case study [1]
   qualitative content analysis [1]
   qualitative interviews [3]
   qualitative methodology [1]
   qualitative research [3]
   qualitative study [2]
   quantitative study [1]
   Rationality in action [1]
   reformer [1]
   reformpolitikk [1]
   refugee [1]
   regional utvikling [1]
   Regionalisering [2]
   regionalpark [1]
   regionreform [1]
   regnskapsførere [1]
   regresjonsanalyse [1]
   regulation of the fish health field [1]
   Regulering [1]
   regulering av fiskehelsefeltet [1]
   reguleringer [1]
   Rema1000 [1]
   renewable energy auction systems [1]
   renewable energy projects [1]
   representantar [1]
   residential care [1]
   residential child care [1]
   responsive regulation [1]
   ressurspool [1]
   Resultatindikator [2]
   Retorikk [1]
   rett [1]
   Rettigheter [1]
   rettsstat [1]
   Risiko [2]
   Risk Management [1]
   robuste kommuner [1]
   Samfunnsansvar [1]
   samfunnsansvar [1]
   samfunnsikkerhet [1]
   Samfunnssikkerhet [1]
   samfunnssikkerhet [6]
   samfunnstryggleik [2]
   samhandling [2]
   samhandlingsområder [1]
   samhandlingsreformen [1]
   Sammenslutningen av fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) [1]
   Samordning [4]
   samordning [4]
   samordningsmekanismer [1]
   samordningsrolle [1]
   samstyring [1]
   Sao Hill [1]
   Savelugu District [1]
   school boards [1]
   School committees [1]
   scientific knowledge [1]
   seal ban [1]
   Searle’s realism [1]
   Security [2]
   seksualitet [1]
   seksualundervisning [1]
   sekvensiell forklarende strategi [1]
   selfconstruction [1]
   sentral styring [1]
   settlement [1]
   Sigval Schmidt-Nielsen academia state [1]
   Sikkerhetsforvaltning [1]
   Single Spine Pay Policy [1]
   Sivilsamfunnsorganisasjoner [1]
   skjønn [1]
   skjønnsutøvelse [1]
   Skole [1]
   skole [1]
   snømålinger [1]
   snøskred [1]
   social capital [3]
   Social change [1]
   Social Innovation [1]
   Social needs [1]
   Social responsibility [1]
   social trust [1]
   socio-political [1]
   Solberg-regjering [1]
   Sosial nettverksanalyse [1]
   Sosiale medier [1]
   South Africa [2]
   Specialization [1]
   Spesialisering [4]
   State [1]
   State Audit Institution [2]
   state building [1]
   state medicine [1]
   Statstradisjon [1]
   strategi [1]
   Strategies [1]
   strategisk kommunikasjon [1]
   Street-level bureaucracy [1]
   struktur [1]
   strukturellt skjønn [1]
   strukturelt-instrumentelt perspektiv [1]
   strukturreformer [1]
   Styring [1]
   Styringsdialog [2]
   styringsdialog [1]
   styringsenheter [1]
   Styringsparametre [1]
   Sunnmøre [1]
   Support [1]
   Supreme Audit Institution [1]
   sverige [1]
   sykehus [2]
   sykepleiere [2]
   systemkapasitet [1]
   Tanzania [1]
   tarifforhandlinger [1]
   teachers [1]
   teams [1]
   technology capital [1]
   Terra-saken [1]
   the aquamedicine biologists profession [1]
   Ties [1]
   Tildelingsbrev [1]
   Tilsyn [1]
   Time pressure [1]
   Trippel helix [1]
   Troms [1]
   Trust [1]
   Tvang [1]
   tvang [1]
   Uganda [5]
   UN Committee [1]
   uncertainty [1]
   Ungdom [1]
   ungdomsskole [1]
   Union Mechanism [1]
   United Nations [1]
   universal primary education [1]
   universitet [2]
   university [1]
   university college [1]
   Utlendingsloven §38 [1]
   utvikling [1]
   utviklingspolitikk [1]
   utviklingssamarbeid [1]
   Value conflicts [1]
   variabelsentrert strategi [1]
   varieties of capitalism [1]
   varslingskriterier [1]
   velferdsstaten [1]
   verdikjede for mat [1]
   verdikonflikter [1]
   vertikal samordning [1]
   veterinary profession [1]
   veterinærprofesjonen [1]
   Videregående opplæring [1]
   vignettes [1]
   Vik [1]
   vikarpool [1]
   vindkraft [1]
   Vitskap og samfunn [1]
   vitskapen si samfunnsrolle [1]
   Voss [1]
   vurderinger [1]
   Web 2.0 [1]
   Welfare adminsitration reform [1]
   whistle blowing [1]
   Whole-of-Government [1]
   Wicked problems [1]
   wicked problems [1]
   Willoch-doktrinen [1]
   wind farm projects [1]
   Worker experiences [1]
   ytringsfrihet [1]
   Zanzibar [1]
   § 4-6 annet ledd [1]