Now showing items 564-740 of 740

   Subject
   qualitative approach [1]
   qualitative case study [1]
   qualitative content analysis [1]
   qualitative interviews [3]
   qualitative methodology [1]
   qualitative research [3]
   qualitative study [2]
   quantitative study [1]
   Rationality in action [1]
   reformer [1]
   reformpolitikk [1]
   refugee [1]
   regional utvikling [1]
   Regionalisering [2]
   regionalpark [1]
   regionreform [1]
   regnskapsførere [1]
   regresjonsanalyse [1]
   regulation of the fish health field [1]
   Regulering [1]
   regulering av fiskehelsefeltet [1]
   reguleringer [1]
   Rema1000 [1]
   renewable energy auction systems [1]
   renewable energy projects [1]
   representantar [1]
   residential care [1]
   residential child care [1]
   responsive regulation [1]
   ressurspool [1]
   Resultatindikator [2]
   Retorikk [1]
   rett [1]
   Rettigheter [1]
   rettsstat [1]
   Risiko [2]
   Risk Management [1]
   robuste kommuner [1]
   Samfunnsansvar [1]
   samfunnsansvar [1]
   samfunnsikkerhet [1]
   Samfunnssikkerhet [1]
   samfunnssikkerhet [6]
   samfunnstryggleik [2]
   samhandling [2]
   samhandlingsområder [1]
   samhandlingsreformen [1]
   Sammenslutningen av fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) [1]
   Samordning [4]
   samordning [4]
   samordningsmekanismer [1]
   samordningsrolle [1]
   samstyring [1]
   Sao Hill [1]
   Savelugu District [1]
   school boards [1]
   School committees [1]
   scientific knowledge [1]
   seal ban [1]
   Searle’s realism [1]
   Security [2]
   seksualitet [1]
   seksualundervisning [1]
   sekvensiell forklarende strategi [1]
   selfconstruction [1]
   sentral styring [1]
   settlement [1]
   Sigval Schmidt-Nielsen academia state [1]
   Sikkerhetsforvaltning [1]
   Single Spine Pay Policy [1]
   Sivilsamfunnsorganisasjoner [1]
   skjønn [1]
   skjønnsutøvelse [1]
   Skole [1]
   skole [1]
   snømålinger [1]
   snøskred [1]
   social capital [3]
   Social change [1]
   Social Innovation [1]
   Social needs [1]
   Social responsibility [1]
   social trust [1]
   socio-political [1]
   Solberg-regjering [1]
   Sosial nettverksanalyse [1]
   Sosiale medier [1]
   South Africa [2]
   Specialization [1]
   Spesialisering [4]
   State [1]
   State Audit Institution [2]
   state building [1]
   state medicine [1]
   Statstradisjon [1]
   strategi [1]
   Strategies [1]
   strategisk kommunikasjon [1]
   Street-level bureaucracy [1]
   struktur [1]
   strukturellt skjønn [1]
   strukturelt-instrumentelt perspektiv [1]
   strukturreformer [1]
   Styring [1]
   Styringsdialog [2]
   styringsdialog [1]
   styringsenheter [1]
   Styringsparametre [1]
   Sunnmøre [1]
   Support [1]
   Supreme Audit Institution [1]
   sverige [1]
   sykehus [2]
   sykepleiere [2]
   systemkapasitet [1]
   Tanzania [1]
   tarifforhandlinger [1]
   teachers [1]
   teams [1]
   technology capital [1]
   Terra-saken [1]
   the aquamedicine biologists profession [1]
   Ties [1]
   Tildelingsbrev [1]
   Tilsyn [1]
   Time pressure [1]
   Trippel helix [1]
   Troms [1]
   Trust [1]
   Tvang [1]
   tvang [1]
   Uganda [5]
   UN Committee [1]
   uncertainty [1]
   Ungdom [1]
   ungdomsskole [1]
   Union Mechanism [1]
   United Nations [1]
   universal primary education [1]
   universitet [2]
   university [1]
   university college [1]
   Utlendingsloven §38 [1]
   utvikling [1]
   utviklingspolitikk [1]
   utviklingssamarbeid [1]
   Value conflicts [1]
   variabelsentrert strategi [1]
   varieties of capitalism [1]
   varslingskriterier [1]
   velferdsstaten [1]
   verdikjede for mat [1]
   verdikonflikter [1]
   vertikal samordning [1]
   veterinary profession [1]
   veterinærprofesjonen [1]
   Videregående opplæring [1]
   vignettes [1]
   Vik [1]
   vikarpool [1]
   vindkraft [1]
   Vitskap og samfunn [1]
   vitskapen si samfunnsrolle [1]
   Voss [1]
   vurderinger [1]
   Web 2.0 [1]
   Welfare adminsitration reform [1]
   whistle blowing [1]
   Whole-of-Government [1]
   Wicked problems [1]
   wicked problems [1]
   Willoch-doktrinen [1]
   wind farm projects [1]
   Worker experiences [1]
   ytringsfrihet [1]
   Zanzibar [1]
   § 4-6 annet ledd [1]