Now showing items 1-861 of 861

   Subject
   22. juli 2011 [2]
   22.juli 2011 [1]
   Academic freedom [1]
   Accountability [3]
   accountability [1]
   ACF [1]
   adaptive governance [1]
   Administrasjon [1]
   Administrative aspects [1]
   Administrative reform [1]
   adoption proceedings [1]
   agencies [1]
   agriculture [1]
   AID [1]
   aktør [1]
   akuttvedtak [1]
   Allmennkringkasting [1]
   Ansvar [1]
   ansvar [1]
   ansvarsfordeling [1]
   ansvarsgrupper [1]
   anti-corruption measures [1]
   Apartheid [1]
   Arbeids- og velferdsdirektoratet [1]
   Arbeidslivskriminalitet [1]
   arbeidslivsrelasjonar [1]
   arbeidslivsrelasjoner [1]
   arbeidstakerorganisasjoner [1]
   Areal- og transportpolitikk [1]
   Argumentasjon [1]
   Arndt Sorge [1]
   article 12 of the UNCRC [1]
   Askøy [1]
   assessment [1]
   Associational Power [1]
   Autonomi [1]
   bakkebyråkrat [1]
   bakkebyråkrati [2]
   Bangladesh [1]
   Barn [1]
   Barnehagesektor Bemanningsnorm Kontraksjon Detraksjon Konsensus Konflikt Policysirkel [1]
   Barnekonvensjonen [1]
   barnevern [2]
   Barnevernsinstitusjoner [1]
   bemanning [1]
   beredskap [6]
   Bergen [2]
   Bergen kommune [1]
   Beslutninger [1]
   beslutninger [1]
   Beslutningsprosess [1]
   beslutningsprosess [1]
   beslutningsprosesser [1]
   beslutningstaking [1]
   beslutningsteori [1]
   Bistand [1]
   bistand [1]
   Bistandsforvaltning [1]
   bistandsinstruksen [1]
   Blogg [1]
   board selection [1]
   Bofellesskap [1]
   Botswana [1]
   branding [1]
   branding corporate communication [1]
   Brazil [1]
   bruksverdi [1]
   bureaucracy [1]
   Bureaucrat Professionalism [1]
   Bureaucratic Autonomy [1]
   Bureaucratic Professionalism [1]
   business administration [1]
   Bybane [1]
   byråkratisering [1]
   bytteverdi [1]
   California (USA) [1]
   Canada [1]
   Cantabria [1]
   Capacity [1]
   Care orders [1]
   care orders [1]
   case study [7]
   case-studie [1]
   casesentrert strategi [1]
   casestudie [11]
   Chemistry [1]
   child friendly courts [1]
   child participation [1]
   Child protection [2]
   child protection [2]
   child protection decisions [1]
   Child welfare [1]
   Child welfare system [1]
   Child's best interests [1]
   Children [1]
   Children's Participation [1]
   children's participation [1]
   Children's rights [1]
   Children’s and parents’ participation [1]
   Citizen and Community participation. [1]
   Citizen's charter [1]
   Citizens' trust [1]
   citizenship [1]
   Civil Protection Mechanism [1]
   climate and environmental justice [1]
   climate change adaptation [1]
   Cluster Approach [1]
   collaboration [1]
   Collective [1]
   communicative power theory [1]
   community based adaptation [1]
   Community Policing [1]
   community public school [1]
   comparative analysis [1]
   comparative child welfare [1]
   Complexity [1]
   Confidence [1]
   Control [2]
   Coordination [1]
   Corporate [1]
   Corporate social responsibility [1]
   Corruption [1]
   corruption [1]
   COSATU [1]
   court jurisdictions [1]
   courts [1]
   CRC [1]
   crisis management [1]
   Cross-country [1]
   cross-country comparison [1]
   cross-country comparisons [1]
   cross-country study [1]
   Cross-cultural management [1]
   CSO [1]
   Dagligvarebransjen [1]
   Dagmar [1]
   dannelse [1]
   danning [1]
   Datalagringsdirektivet [1]
   debyråkratisering [1]
   Decision making [2]
   decision-making [1]
   Definisjonsmakt [1]
   Deliberasjon [1]
   deliberasjon [2]
   deliberativ kunnskapsbruk [1]
   deliberativt [1]
   deltidsarbeid [1]
   Democracy [2]
   democracy [1]
   Democratic Accountability [1]
   Democratic Governance [1]
   Demokrati [3]
   demokrati [3]
   demokratisering [1]
   demokratiteori [1]
   Demokratiutvikling [1]
   Den norske kirke [1]
   departement [1]
   detaljist [1]
   developing country [1]
   Development planning [1]
   Dialog [1]
   differentiation [1]
   digitale systemer [1]
   digitalisering [1]
   digitization [1]
   Diplomacy [1]
   direktorat [1]
   disability [1]
   Disaster [1]
   Discourse [1]
   discourse [1]
   discourse analysis [1]
   Discretion [1]
   discretion [1]
   Diskurs [1]
   Diskurser [1]
   distriktsnivå [1]
   doctors [1]
   dokumentanalyse [3]
   Donor Funded Bureaucrats [1]
   E-drift [1]
   E-governance [1]
   EAS [1]
   ECEC [1]
   ECEC leadership [1]
   ECEC management [1]
   economic growth [1]
   economic incentive theory [1]
   education [1]
   EEA [1]
   Effektivitet [2]
   Efficacy [1]
   egalitarianism [1]
   ekspertifisering [1]
   ekspertutvalg [1]
   ekteskapsdiskurs [1]
   ekteskapsforståelse [1]
   ekteskapslov [1]
   Elektrisitet [1]
   Emergency Response [1]
   Employee participation [1]
   endring [2]
   endringsprosess [1]
   Energi [1]
   England [2]
   ENRH [1]
   environmental governance [1]
   environmental problems [1]
   epistemic dependence [1]
   epistemisk skjønn [1]
   etatsstyring [2]
   EU [4]
   Europakontor [1]
   Europaparlamentet [1]
   European Commission [1]
   European Parliament [1]
   Europeisering [1]
   evidence-based practice [1]
   expert knowledge [1]
   exploitation [1]
   exploration [1]
   EØS [1]
   Facebook [1]
   fagforeninger [1]
   faglig uavhengighet [1]
   Fagorganisering [1]
   fagstyre [1]
   Fairtrade [1]
   Fengsel [1]
   Final Thesis [1]
   Finland [1]
   Finnmark [1]
   fiskehelsebiologprofesjonen [1]
   Fleirnivå [1]
   fleirnivåstyring [1]
   fleksibilitet [1]
   flernivå [1]
   flernivåanalyse [1]
   Flernivåstyre [1]
   Flernivåstyring [6]
   flernivåstyring [1]
   flernivåsystem [1]
   flom [2]
   flyktninger [2]
   Flyktningkrisen [1]
   flyktningpolitikken [1]
   folkeavstemninger [1]
   Folkehøyskole [1]
   food control [1]
   food industry [1]
   forhandlingsperspektiv [1]
   forskingspolitisk organisering [1]
   forskningsråd [1]
   forskningsrådet [1]
   forsvar [1]
   Forsvaret [1]
   forvaltning [2]
   forvaltningstradisjon [1]
   forvaltningsuavhengighet [1]
   frafall [1]
   Frames [1]
   Frihet [1]
   frivilligheten [1]
   FrP [1]
   fylkesmann [1]
   fylkesmannen [1]
   Følelser [1]
   Ga South Municipality [1]
   Garbage can [1]
   garbagecan [1]
   general management [1]
   Ghana [4]
   gjenstridige problem [1]
   Gjesdal [1]
   Gjørv-kommisjonen [1]
   globalisation [1]
   Globalization [1]
   Governance [4]
   governance [1]
   governance networks [1]
   government [1]
   government public school [1]
   Governmentality [1]
   Grenseoverskridende kriser [1]
   grunnopplæring [1]
   Grønne sertifikater [1]
   GSFP [1]
   Habermas [2]
   Haiti [1]
   handlingslogikk [1]
   Handlingsrom [1]
   Hatlestad-raset [1]
   Haugesund [1]
   health authorities [1]
   helhetsforståelse [1]
   helse [1]
   helse- og omsorgstjenesteloven [1]
   helseforvaltning [1]
   helsesektor [1]
   hierarchical approach [1]
   hierarki [3]
   Higher education [1]
   higher education [2]
   historical institutionalism [1]
   historisk institusjonalisme [1]
   Hordaland [1]
   hospital [1]
   human capital [1]
   humanitarian organisations [1]
   husøkonomavdeling [1]
   Hybrid [1]
   hybrid [1]
   hygiene and psychiatry [1]
   høringsmetoder [1]
   høyere utdanning [3]
   høyskole reputation management [1]
   Idealisme [1]
   Idealmodell [1]
   Identity [2]
   identity [1]
   idrettspolitikk [1]
   IKT [1]
   IKT-politikk [1]
   implementation [2]
   implementation of LEAP [1]
   implementering [2]
   independent power producers [1]
   indeterminacy [1]
   Individualisme [2]
   infrastruktur [1]
   Initiativ for etisk handel [1]
   Innovasjon [2]
   innovasjon [1]
   Innramming [1]
   Innvandring [1]
   innvandring [1]
   Innvandringspolitikk [1]
   Institusjonalisering [1]
   institusjonalisering [1]
   institusjonelt perspektiv [1]
   Institusjonelt-kulturelt perspektiv [1]
   Institusjoner [1]
   institutional capital [1]
   institutional change [1]
   institutional logic [1]
   Institutional performance [1]
   institutional performance [1]
   Institutional Power [1]
   Institutional theory [1]
   Institutional trust [1]
   Institutions [1]
   instrumentelle perspektiver [1]
   instrumentelt perspektiv [2]
   Instrumentelt-strukturelt perspektiv [1]
   integrering [2]
   Integreringspolitikk [1]
   Integrerte Operasjoner [1]
   interessehevding [1]
   Interessehevdingsperspektiv [1]
   intergovernmentalism [1]
   interkommunale modell [1]
   Interkommunalt samarbeid [1]
   internasjonalisering [1]
   International Bureaucracies [1]
   International organization [1]
   International organizations [1]
   interviews [1]
   intervju [5]
   introduksjonsprogrammet [1]
   IPP [1]
   Iraq [1]
   ISS [1]
   iverksetting [1]
   JD [1]
   jiu-jitsu [1]
   John Searle [1]
   Joined-up-government [1]
   judicial decision-makers [1]
   Justis- og beredskapsdepartementet [1]
   juveniles [1]
   Kina [1]
   kjønnspolaritetsdiskursen [1]
   KKDA [1]
   klesbransjen [1]
   klimaendringer [1]
   klimatilpasning [2]
   Kommunal hjemmetjeneste [1]
   kommunal modell [1]
   kommunal sektor [1]
   kommune [2]
   kommunens omdømme [1]
   Kommuner [1]
   Kommunereform [1]
   kommunereform [3]
   kommunereformprosesser [1]
   Kommunesamarbeid [1]
   kommunesammenslåing [3]
   kommunestyre [1]
   kommunestørrelse [1]
   kommunikasjon [1]
   komparativ casestudie [3]
   komparativ studie [2]
   konfliktperspektiv [1]
   Konsernkommune [1]
   Konsernmodell [1]
   Kontraktualismen [1]
   Kontroll [1]
   Koordinering [1]
   koordinering [2]
   korporatisme [1]
   Kostnadseffektivitet [1]
   Kraft [1]
   Kraftmarked [1]
   Kriger [1]
   Krise [3]
   krise [2]
   Krisehåndtering [5]
   krisehåndtering [3]
   Kriseledelse [1]
   krysspressteori [1]
   kulturelt-institusjonelt perspektiv [1]
   kulturperspektiv [1]
   Kunnskap [1]
   kunnskapsbruk [1]
   kunnskapsdeling [1]
   Kunnskapspolitikk [1]
   Kurdistan [1]
   kvalitativ casestudie [1]
   kvalitativ innholdsanalyse [2]
   kvalitativ metode [9]
   kvalitativ tekstanalyse [1]
   kvalitativ undersøkelse [1]
   Kvalitativt casestudie [1]
   Kvalitet [2]
   kvalitetsreformen [1]
   kvantitativ analyse [1]
   kvantitativ innholdsanalyse [1]
   kvantitativ metode [1]
   kvantitativ tilnærming [1]
   kvantitativ undersøkelse [1]
   kyndighet [1]
   labour market sector [1]
   Land [1]
   langsgående tidsdesign [1]
   LEADER [1]
   Leadership [1]
   leadership [1]
   ledelse [2]
   leger [1]
   legitimacy [1]
   legitimitet [1]
   likekjønnede [1]
   Likelønn [1]
   likeverdsdiskursen [1]
   LO [1]
   Lobbyisme [1]
   lobbyisme [1]
   Local Governance [1]
   local governance [1]
   lojalitet [1]
   Lokal luftforurensning [1]
   lokaldemokrati [1]
   lokalpolitikk [1]
   lokalpolitisk tillit [1]
   lærerprofesjon [1]
   Læring [3]
   læring [1]
   læringsprosess [1]
   makt [2]
   Malawi [1]
   management [1]
   management accountants [1]
   management functions [1]
   management history [1]
   mandated networks [1]
   martial arts [1]
   matmakt [1]
   Mål [1]
   Mål- og resultatstyring [3]
   mål- og resultatstyring [1]
   målgruppe [1]
   Måltal [1]
   Media [1]
   medical disciplines [1]
   Medical professionalization [1]
   Medier [1]
   meiningsdanning [1]
   meldeplikt [1]
   merkevarebygging [1]
   Metastyring [1]
   metastyring [1]
   meteorologisk kompetanse [1]
   method triangulation [1]
   Militær profesjonsidentitet [1]
   Miljøproblem [1]
   ministries [1]
   mission command [1]
   modus 2 [1]
   Molde [1]
   Motstand [1]
   Motstandbegrep [1]
   MRS [2]
   Multi-level governance [1]
   Multikulturalisme [1]
   Multilateral Agreements [1]
   Municipal services [1]
   Musikkterapi [1]
   Myanmar [1]
   myndighet [1]
   Møre og Romsdal [1]
   NAADS [1]
   Nakivale [1]
   nasjonal handlingsplan [1]
   nasjonal regulering [1]
   nation branding [1]
   national identity [1]
   naturfare [1]
   NAV [4]
   navy [1]
   NEP [1]
   Nettsamfunn [1]
   Nettverk [3]
   nettverk [4]
   nettverksanalyse [1]
   network governance [1]
   network-based approach [1]
   new pay reform [1]
   New Public Management [4]
   NFR [1]
   Nigeria [1]
   NNSO [1]
   Nodal [1]
   Nodal Governance [2]
   Nodal governance [1]
   Node [1]
   NORAD [1]
   Nordland [1]
   noreg [1]
   Norge [1]
   norgesgruppen [1]
   norsk oljeindustri [1]
   norsk politikk [1]
   Norway [3]
   Norwegian Early Childhood Education and Care [1]
   NPM [1]
   NRK [1]
   nurses [1]
   nutrition [1]
   NVE [1]
   Ny Giv [1]
   ny-institusjonell teori [1]
   nyliberalisme [1]
   Næringsliv [1]
   OFS [1]
   oktoberflommen [1]
   Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) [1]
   Oljepolitikk [1]
   Omdømme [1]
   omdømme [1]
   Omdømmebygging [1]
   omdømmebygging [1]
   omdømmehåndtering [1]
   omgivelsesperspektiv [1]
   omorganisering [1]
   Omsorg [1]
   omsorg [2]
   omsorgsrasjonalitet [1]
   Ontology of institutional action [1]
   Oppdrett [1]
   opplysningsplikt [1]
   Organisasjon [1]
   Organisasjonslæring [1]
   organisasjonsstruktur [2]
   Organisasjonsteoretiske perspektiv [1]
   organisasjonsteoretiske perspektiver [1]
   organisation [1]
   organisering [4]
   organization theory [1]
   organizational learning [1]
   organizational research methods [1]
   Organizational safety [1]
   organizational studies [1]
   Organizational Theory [1]
   Organized Crime [1]
   overnasjonal regulering [1]
   overvann [1]
   overvannshåndtering [1]
   Pakistan [1]
   Pakistani national identity [1]
   parenting/parenthood [1]
   Participation [1]
   participatory evaluation [1]
   partipolitiske tilhørighet [1]
   Partnarskap [1]
   partnerskap [2]
   partsstyre [1]
   Paternalism [1]
   pedagogical leadership [1]
   Performance [1]
   Performance audit [1]
   performance audit [2]
   Permanence [1]
   persons [1]
   Personvern [1]
   Petroleumspolitikk [1]
   pluralisme [1]
   Poengsystem [1]
   Police reform [1]
   Policing [1]
   Policy [3]
   policy [2]
   policy design [1]
   policy implementation [1]
   Policy making [1]
   Policy regression [1]
   policy-style [1]
   policysirkelen [1]
   politi [1]
   political capital [1]
   Political Trust [1]
   political trust [1]
   Politics [1]
   politics [1]
   Politics and administration [1]
   Politiet [1]
   Politikk [1]
   politikk [1]
   Politireform [1]
   Politisk deltagelse [1]
   politisk tillit [1]
   Politiske kanaler [1]
   Population [1]
   Post-NPM [1]
   Power [2]
   power [1]
   preference shaping [1]
   Principles [1]
   prinsippet om barnets beste [1]
   problemløsningskapasitet [1]
   procedural justice [1]
   Profesjonalisme [1]
   Profesjonell praksis [1]
   professional discourses [1]
   professional judgment [1]
   prosesstudie [1]
   Prosjekt [1]
   Prosjektbasert organisasjon [1]
   prosjekter [1]
   protection [1]
   PST [1]
   Public healthcare [1]
   public institutions [1]
   public participation [1]
   public policy [1]
   public private partnership [1]
   public servants [1]
   public service motivation theory [1]
   qualitative approach [1]
   qualitative case study [1]
   qualitative content analysis [1]
   qualitative interviews [3]
   qualitative methodology [1]
   qualitative research [3]
   qualitative study [2]
   quantitative study [1]
   Rationality in action [1]
   reformer [1]
   reformpolitikk [1]
   refugee [1]
   regional utvikling [1]
   Regionalisering [2]
   regionalpark [1]
   regionreform [1]
   regnskapsførere [1]
   regresjonsanalyse [1]
   regulation of the fish health field [1]
   Regulering [1]
   regulering av fiskehelsefeltet [1]
   reguleringer [1]
   rektor [1]
   Rema1000 [1]
   renewable energy auction systems [1]
   renewable energy projects [1]
   renholdere [1]
   representantar [1]
   residential care [1]
   residential child care [1]
   responsive regulation [1]
   ressurspool [1]
   Resultatindikator [2]
   retningslinjer [1]
   Retorikk [1]
   rett [1]
   Rettigheter [1]
   rettsstat [1]
   Riksrevisjonen [1]
   Risiko [2]
   Risk Management [1]
   robuste kommuner [1]
   Samfunnsansvar [1]
   samfunnsansvar [1]
   samfunnsikkerhet [1]
   Samfunnssikkerhet [2]
   samfunnssikkerhet [6]
   samfunnstryggleik [2]
   samhandling [2]
   samhandlingsområder [1]
   samhandlingsreformen [1]
   Sammenslutningen av fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) [1]
   Samordning [4]
   samordning [5]
   samordningsmekanismer [1]
   samordningsrolle [1]
   samstyring [1]
   Sao Hill [1]
   Savelugu District [1]
   school boards [1]
   School committees [1]
   scientific knowledge [1]
   seal ban [1]
   Searle’s realism [1]
   Security [2]
   seksualitet [1]
   seksualundervisning [1]
   sekvensiell forklarende strategi [1]
   selfconstruction [1]
   sentral styring [1]
   settlement [1]
   Sigval Schmidt-Nielsen academia state [1]
   Sikkerhetsforvaltning [1]
   Single Spine Pay Policy [1]
   Sivilsamfunnsorganisasjoner [1]
   skatteetaten [1]
   skjønn [2]
   skjønnsmargin [1]
   skjønnsutøvelse [1]
   Skole [1]
   skole [1]
   snømålinger [1]
   snøskred [1]
   social capital [3]
   Social change [1]
   Social Innovation [1]
   Social needs [1]
   Social responsibility [1]
   social trust [1]
   Societal Power [1]
   socio-political [1]
   Solberg-regjering [1]
   Sosial nettverksanalyse [1]
   Sosiale medier [1]
   South Africa [3]
   Specialization [1]
   Spesialisering [4]
   State [1]
   State Audit Institution [2]
   state building [1]
   state medicine [1]
   Statstradisjon [1]
   strategi [1]
   Strategies [1]
   strategisk [1]
   strategisk kommunikasjon [1]
   strategisk kunnskapsbruk [1]
   Street-level bureaucracy [1]
   Structural Power [1]
   struktur [1]
   strukturellt skjønn [1]
   strukturelt-instrumentelt perspektiv [1]
   strukturreformen [1]
   strukturreformer [1]
   Styring [1]
   styring [1]
   Styringsdialog [2]
   styringsdialog [1]
   styringsenheter [1]
   Styringsparametre [1]
   Sunnmøre [1]
   Support [1]
   Supreme Audit Institution [1]
   SV [1]
   sverige [1]
   sykehus [2]
   sykepleiere [2]
   systemkapasitet [1]
   Tanzania [1]
   tarifforhandlinger [1]
   tax administration [1]
   teachers [1]
   teams [1]
   technology capital [1]
   Terra-saken [1]
   Textile Industries [1]
   the aquamedicine biologists profession [1]
   The European Court of Human Rights [1]
   Ties [1]
   Tildelingsbrev [1]
   tilskudd [1]
   Tilsyn [1]
   Time pressure [1]
   tjenestekvalitet [1]
   tjenestetilfredshet [1]
   Trade Unions [1]
   Trippel helix [1]
   Troms [1]
   Trust [1]
   Tvang [1]
   tvang [1]
   tverretatlig samordning [1]
   Uganda [5]
   UN Committee [1]
   uncertainty [1]
   Ungdom [1]
   ungdomsskole [1]
   Union Mechanism [1]
   United Nations [1]
   universal primary education [1]
   universitet [2]
   university [1]
   university college [1]
   utforskning [1]
   Utlendingsloven §38 [1]
   utnyttelse [1]
   utredning [1]
   utvikling [1]
   utviklingspolitikk [1]
   utviklingssamarbeid [1]
   Value conflicts [1]
   variabelsentrert strategi [1]
   varieties of capitalism [1]
   varslingskriterier [1]
   velferdsstaten [1]
   verdikjede for mat [1]
   verdikonflikter [1]
   vertikal samordning [1]
   veterinary profession [1]
   veterinærprofesjonen [1]
   Videregående opplæring [1]
   vignettes [1]
   Vik [1]
   vikarpool [1]
   vindkraft [1]
   Virkemidler [1]
   Vitskap og samfunn [1]
   vitskapen si samfunnsrolle [1]
   Voss [1]
   vurderinger [1]
   Web 2.0 [1]
   Welfare adminsitration reform [1]
   whistle blowing [1]
   Whole-of-Government [1]
   Wicked problems [1]
   wicked problems [1]
   Willoch-doktrinen [1]
   wind farm projects [1]
   Worker experiences [1]
   ytringsfrihet [1]
   Zanzibar [1]
   § 4-6 annet ledd [1]