Now showing items 1-1 of 1

  • "Men størst av alt er kjærligheten ..." 

   Aase, Susanne (The University of Bergen, 2017-06-23)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan ekteskapsdiskursen innenfor Den norske kirke har endret seg de siste årtiene som en konsekvens av at likekjønnede fikk mulighet til å gifte seg i Norge. Den norske kirkes ekteskapsforståelse ...
   Master thesis