Now showing items 1-1 of 1

  • Nordnorsk skredovervåking. Et nettverk for samfunnssikkerhet. 

   Waaler, Håkon Skog (The University of Bergen, 2015-06-01)
   Denne casestudien søker å skape en helhetsforståelse av fenomenet Nordnorsk skredovervåking (NNSO). NNSO er et interkommunalt samarbeid bestående av et mangfold av aktører i ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Samarbeidet ...
   Master thesis