Now showing items 1-2 of 2

  • Fra ildsjel til institusjon - En studie av Fairtrades framvekst i Norge 

   Pettersen, Eirik Asker (The University of Bergen, 2010-05-31)
   Denne oppgaven er en studie av Fairtrade-fenomenets framvekst i Norge. Fairtrade er et omfattende fenomen som inkluderer et nettverk av aktører som forsøker å sette problematikken på agendaen til både myndigheter og ...
   Master thesis
  • Sammen for sikkerhet? En casestudie av sikkerhetsforvaltningen i Bergen. 

   Nøkleberg, Martin (The University of Bergen, 2014-05-30)
   Sikkerhet er et viktig element i samfunnet da sikkerhet er knyttet til en rekke fasetter i våre liv. I denne studien er det sikkerhet knyttet opp mot kriminalitet som har vært av interesse. I en tid der forvaltningen av ...
   Master thesis