Now showing items 1-1 of 1

  • Samarbeid i helse- og omsorgstjenesten. En casestudie av samarbeidsavtalene 

   Selliseth, Karoline Jangård (The University of Bergen, 2015-06-01)
   Ulike reformer og samfunnstendenser har ført til endringer i norsk helsesektor, og man beveger seg mot et samarbeid på tvers av nivåer. 1.1.2012 trådte samhandlingsreformen i kraft, og samtidig fikk man en ny lov om kommunale ...
   Master thesis