Now showing items 1-1 of 1

  • Ressurspooler i sykehus - en organisasjonsteoretisk studie 

   Barstad, Gina Knutson (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Etter tusenårsskiftet ble det lansert nye organisatoriske løsninger for bemanning ved norske sykehus. Ofte kalt bemanningsenhet, vikarpool eller ressurspool. De ble lansert som virkemiddel mot deltid, alternativ til private ...
   Master thesis