Now showing items 1-1 of 1

  • Lokaleser - Brukersentrertdesign av en lokasjonssensitiv mobilapplikasjon 

   Leirvåg, Christine Utkvitne (The University of Bergen, 2009-06-01)
   Oppgaven presenterer en prototype (Lokaleser) og forslag til videre utvikling. Prototypen er en applikasjon for mobiltelefon med et grafisk brukergrensesnitt. Lokaleser bruker Python for Symbian 60 platformen, kombinert ...
   Master thesis