Now showing items 1-1 of 1

  • Dansebandfeber! En analyse av dansebandkulturens mediale fremstillinger 

   Nærland, Torgeir Uberg (The University of Bergen, 2007)
   I denne oppgaven utforskes ulike aspekter ved norsk dansebandkultur. Gjennom semiotisk analyse av sangtekster, plateomslag og DVD identifiseres ulike verdi-og idenitetsdiskurser. Videre settes dansebandkulturens estetiske ...
   Master thesis