Now showing items 1-3 of 3

  • Dansebandfeber! En analyse av dansebandkulturens mediale fremstillinger 

   Nærland, Torgeir Uberg (The University of Bergen, 2007)
   I denne oppgaven utforskes ulike aspekter ved norsk dansebandkultur. Gjennom semiotisk analyse av sangtekster, plateomslag og DVD identifiseres ulike verdi-og idenitetsdiskurser. Videre settes dansebandkulturens estetiske ...
   Master thesis
  • Narration i situationskomedin. Everybody Loves Raymond 

   Gustafsson, Marcus Andreas (The University of Bergen, 2008)
   I uppsatsen analyserar jag en framgångsrik och traditionellsituationskomedi utifrån hur den är berättad, dess narration.Min frågeställning är: På vilket sätt är sitcomen Everybody LovesRaymond (1996-2005) uppbyggd för att ...
   Master thesis
  • Underholdningens gunst: Leif Juster og filmkomedien 

   Larsen, Leif Ove (Arr - Idéhistorisk tidsskrift, 2006)
   Artikkelen belyser karrieren til komikeren Leif Juster med særlig henblikk på endringer i komisk stil i hans filmkomedier. I tillegg til å sette hans filmkomikk inn i en filmisk og scenisk tradisjon, belyses det ambivalente ...
   Journal articlePeer reviewed