Now showing items 1-1 of 1

  • Fra aske til ild - mediene i møte med mørket 

   Moe, Jarle Hovda (The University of Bergen, 2015-12-04)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som bygger på kvalitative semistrukturerte intervjuer med syv informanter som hadde tilknytning til black metal-miljøet i Norge på begynnelsen av nittitallet. Problemstillingen som ...
   Master thesis