Now showing items 426-1277 of 1277

   Subject
   Habermas [2]
   Hardanger [1]
   Hardangersaken [1]
   Håndtering av naturkatastrofer [1]
   HCI [7]
   hci [1]
   health [1]
   Health Care processes [1]
   healthcare [1]
   Helgebilag [1]
   Helsedirektoratet [1]
   Her & Nå [1]
   hermeneutisk fortolkningsoppgave [1]
   Heuristic evaulutation [1]
   higher education [1]
   historiefortelling [1]
   historisk tilbakeblikk [1]
   Historiske bilder [1]
   History [1]
   Homofili [1]
   Homokamp [1]
   horror genre skrekk sjanger dataspill spill kvalitativ metode intervjuer spillere [1]
   hospitals [1]
   human computer interaction [1]
   Human-Computer Interaction [1]
   human-computer interaction [1]
   Humor [2]
   Hverdagsliv [1]
   høyere utdanning [1]
   I-Djupna intervju [1]
   Identifisering [1]
   Identitet [5]
   identitet [1]
   Identity [1]
   Idrett [1]
   ikke-bruk [1]
   Ikke-normativ [1]
   ikke-nyhetsleser [1]
   IKT [2]
   Illiteracy [1]
   Image analysis [1]
   Image databases [1]
   Image retrieval [2]
   IMDb [1]
   immersion journalism [1]
   Imperfect information games [1]
   implementation [1]
   improving search [1]
   Industrial Evaluation [1]
   informasjonsadgang [1]
   informasjonsbehov [1]
   informasjonsoverflod [1]
   Informasjonsradiator [2]
   information extraction [1]
   information need [1]
   Information retrieval [1]
   information retrieval [2]
   innholdsanalyse [2]
   innholdsmarkedsføring [2]
   innholdstjenester [1]
   innovation [1]
   innvandring [2]
   Insider [1]
   inspirasjon [1]
   inspirere [1]
   Inspirerende [1]
   Instagram [1]
   institusjon [1]
   Interaction Design [1]
   interaction design [1]
   interaction research [1]
   Interaksjonsdesign [1]
   interaksjonsdesign [1]
   Interface [1]
   Interface Design [1]
   Internet [3]
   Internett [4]
   Internettkommunikasjon [1]
   Internettkritikk [1]
   intervju [4]
   intervjuteknikk [1]
   intimatopia [1]
   IoT [1]
   IR [1]
   Islamic terrorism [1]
   Islamsk Stat [1]
   ITIL [1]
   Java [1]
   jenter [1]
   JIRA [1]
   John Hughes [1]
   Journalism [2]
   journalism [1]
   Journalisme [1]
   journalist [1]
   journalistic field [1]
   Journalistikk [7]
   journalistikk [1]
   Journalistisk felt [1]
   journalistisk ideologi [1]
   journalistisk intervju [1]
   k-Nearest Neighbor [1]
   Kanban [1]
   Kanon [1]
   kanon [1]
   kanonisering [1]
   Kant [1]
   kart [1]
   kasusstudie [1]
   Katastrofejournalistikk [1]
   Katastrofer [1]
   kildekritikk [1]
   Kjønn [3]
   kjønnsforskjeller [1]
   Kjønnsperspektiv [1]
   kjønnsroller [1]
   klasse [1]
   klasseperspektiver [1]
   Klima [1]
   Klimaendring [1]
   Klyngeanalyse [1]
   kognitiv dissonans [1]
   Kognitive dimensjoner av notasjoner [1]
   Komedie [1]
   komersielle mediebedrifter [1]
   Kommentar [1]
   kommentar [1]
   Kommentariatet [1]
   Kommentarjournalistikk [1]
   kommentarjournalistikk [1]
   kommersialisering [1]
   kommersiell kringkasting [1]
   Kommunikasjon [1]
   kompensasjon [1]
   Konfigurasjonsstyring [1]
   Konseptuell domenemodell [1]
   Konstitusjon [1]
   konstitutiv retorikk [1]
   konsulent [1]
   konsulentordningen [1]
   kontrollerte vokabularer [1]
   Kraftlinjesaken [1]
   Kreativitet [1]
   kringkasting [1]
   kringkastingsavgift [1]
   kringkastingsloven [1]
   krisehåndtering [1]
   Krisejournalistikk [1]
   Krisekommunikasjon [1]
   kriterier [1]
   Kritikk [2]
   Kritisk diskursanalyse [1]
   kritisk presse [1]
   Kropp [1]
   kroppsspråk [1]
   Kultur [1]
   kultur [1]
   kulturjournalistikk [1]
   Kulturpolitikk [3]
   kulturpolitikk [1]
   kulturtilbud [1]
   Kunst [2]
   kunstfeltet [1]
   Kvalitativ [3]
   kvalitativ [1]
   kvalitativ analyse [1]
   kvalitativ innholdsanalyse [1]
   kvalitativ metode [5]
   kvalitativ studie [3]
   kvalitativ tekstanalyse [2]
   kvalitative intervjuer [3]
   kvalitativt intervju [3]
   kvalitet [1]
   Kvantitativ innholdsanalyse [1]
   kvantitativ innholdsanalyse [1]
   kvantitativ metode [1]
   kvinnemagasiner [1]
   Kvinner [2]
   kvinner [1]
   Landbruk [1]
   Large-scale [1]
   latent semantic indexing [1]
   Latin-Amerika [1]
   latter [1]
   lav nyhetslesing [1]
   Lavkultur [1]
   lavt nyhetsbruk [1]
   League of Legends [1]
   Lean [1]
   Learning Games [1]
   lectures [1]
   Legitimering [1]
   lenkede data [1]
   Leo & U-landslaget [1]
   lesepraksis [1]
   license agreements [1]
   Linked Data [1]
   LinkedIn [1]
   literacy [1]
   live-produksjoner [1]
   location awareness [1]
   Location-Based Games [1]
   locative information [1]
   lokalavis [1]
   lokasjon [1]
   Lokasjonssensitive systemer [1]
   lokasjonsteknologi [1]
   Lommemannen [1]
   Low news consumption [1]
   LSI [1]
   Lucene [1]
   Luhmann [1]
   lyd [1]
   Lydverket [1]
   Lynne Ramsay [1]
   Lærende organisasjon [1]
   lærere [1]
   Læring [1]
   læring [1]
   Magasiner [1]
   magnocellular cells [1]
   Maintainability [1]
   Makt [1]
   Maktkamp [1]
   Mal-analyse [1]
   manusutvikling [1]
   Marc [1]
   Markedsføring [1]
   Maron [1]
   Martin Ødegaard [1]
   MAS multi-agent-system multi agent system ID3 [1]
   mass shootings [1]
   masseskyting [1]
   Matvarer [1]
   MAX [1]
   MDA [1]
   MDE [1]
   Mechanics of collaboration [1]
   Mecom [1]
   Medellín [1]
   Media [3]
   media [2]
   media aesthetics [2]
   Media and communication studies [1]
   media independence [1]
   Media institutions [1]
   Media policy [2]
   media policy [1]
   Media production [1]
   Media resistance [1]
   Media studies [2]
   medieaktører [1]
   Mediebegivenheter [1]
   mediebildet [1]
   Mediebruk [1]
   mediebruk [3]
   mediedekning [1]
   medieestetikk [2]
   Medieforskning [1]
   medieforskning [1]
   mediehendelser [1]
   mediejakt [1]
   Medielogikk [1]
   Mediemangfold [1]
   mediemarked [1]
   mediemotstand [1]
   Mediepolitikk [2]
   mediepolitikk [2]
   mediepolitisk debatt [1]
   Medier [1]
   Mediert virkelighet [1]
   mediesamfunn [1]
   Mediestøtte [1]
   Mediestøtteutvalget [1]
   Medietilsynet [1]
   medieunnvikelse [1]
   Medievaner [1]
   medievitenskap [3]
   Medieøkonomi [1]
   medieøkonomi [2]
   meningsjournalistikk [1]
   menn [1]
   metaforanalyse [1]
   Metal Gear Solid V: The Phantom Pain [1]
   Metamodelling [1]
   Metode [1]
   metoder [1]
   metodetriangulering [2]
   Metodisk kreativitet [1]
   Meyrowitz [1]
   meyrowitz [1]
   mhealth [1]
   migrasjon [1]
   Miljø [1]
   minute by minute [1]
   minutt for minutt [1]
   Mitt lille land [1]
   MMA [1]
   MMO [1]
   MMR vaksinen [1]
   mobil applikasjon [1]
   mobilapplikasjon [1]
   Mobile 5 [1]
   Mobile 6 [1]
   mobile app [1]
   mobile computing [1]
   Mobile instant messaging [1]
   Mobile interface [1]
   Mobile Learning [1]
   mobile software [1]
   Mobilt webdesign [1]
   Modal logic [1]
   Monitoring Agent [1]
   Monsterjournalistikk [1]
   Monstermast [1]
   Motivasjon [2]
   motivere [1]
   Ms. Pac-Man [1]
   mspacman [1]
   Multi-touch [1]
   Multimedia [1]
   multimodal newspapers [1]
   Museum [1]
   Musikk [4]
   musikkformatering [1]
   musikkjournalistikk [1]
   musikkritikk [2]
   Musikkvideoer [1]
   Muslim characters [1]
   mutation [1]
   MUVE [1]
   myte [1]
   Møre og Romsdal [1]
   named entities [1]
   Narration [1]
   Narrativ [1]
   Narrativ struktur [1]
   Narrative film [1]
   narrative literature [1]
   Narratologi [2]
   Nasjonalprofilering [1]
   Nasjonalreklame [1]
   National Cinemas [1]
   Nationalism [1]
   Natural language [1]
   naturfilm [1]
   Naturkatastrofer [1]
   Nettavis [2]
   nettavis [1]
   Nettavisen [1]
   Nettavisen.no [1]
   Nettbasert kart [1]
   nettdating [1]
   nettlagringstjenester [1]
   nettsider [1]
   nettskyen [1]
   New media [1]
   new technologies [1]
   News avoidance [1]
   News resistance [1]
   NFI [1]
   Niklas [1]
   nlp [1]
   Non-Deterministic [1]
   Non-news reading [1]
   Norge [2]
   norge [1]
   normalization [1]
   Norsk [1]
   norsk film [1]
   Norsk filmhistorie [1]
   Norsk Filminstitutt [1]
   Norsk filminstitutt [1]
   norsk popmusikk [1]
   norske nettaviser [1]
   Norway [2]
   norwegian [1]
   Norwegian language [1]
   NRK [11]
   nrk [1]
   NRK Møre og Romsdal [1]
   NRK3 [1]
   Nye medier [1]
   nye medier [1]
   Nyheter [1]
   nyheter [2]
   nyhetsbransjer [1]
   nyhetsbruk [1]
   nyhetslesing [1]
   nyhetsmedier [1]
   nyhetsunnvikelse [1]
   Nyhetsvaner [1]
   næranalyser [1]
   offentlig finansiering [1]
   offentlig finansiert kringkasting [1]
   Offentlig sektors data [1]
   offentlig støtte [1]
   offentlige data [1]
   Offentlighet [1]
   offentlighet [2]
   Offentligheten [1]
   Offentlighetsteori [1]
   offentlighetsteorier [1]
   Offline behaviour [1]
   offshoring [1]
   Older adults [1]
   Ole Ivars [1]
   omdømme [1]
   online communities [2]
   online fandom [1]
   online television fans [1]
   Ontologi [1]
   Ontologier [1]
   Ontology [2]
   ontology [1]
   Open access-tv [1]
   Open channel [1]
   open source software bergen kommune [1]
   OpenXdata [1]
   Oppgavetavle [1]
   opplevelse [1]
   Organisasjonsteori [1]
   Organisering [1]
   Orkla [1]
   OWL [1]
   OWL ontology [1]
   p2p [1]
   P3 [2]
   pacman [1]
   papiravis [1]
   paradigmatic shift [1]
   parasosiale bånd [1]
   participation inequality [1]
   participatory action research [1]
   partilederutspørringer [1]
   Partitioning [1]
   patient safety [1]
   peace [1]
   Pedagogikk [1]
   Penne, Marion [1]
   perception [1]
   performance [1]
   Person [1]
   personalisering [1]
   Personality [1]
   personality [1]
   personvernsutfordringer [1]
   PFU [1]
   phungfolk [1]
   Pierre Bourdieu [1]
   Player Experience [1]
   pleasure, e-policy [1]
   plug-in [1]
   PocketPC 2003 [1]
   podcast [2]
   podkast [2]
   podkasting [1]
   Polaris media [1]
   Policy [1]
   Politi [1]
   political [1]
   Political communication [1]
   political communication [1]
   politicians online [1]
   politiker [1]
   politikere [1]
   Politikk [6]
   Politisk journalistikk [1]
   politisk journalistikk [1]
   politisk kommunikasjon [1]
   Politisk skandale [1]
   Populærjournalistikk [1]
   populærjournalistikk [2]
   Populærkultur [3]
   populærkulturell kapital [1]
   Populærmusikk [1]
   populærmusikk [1]
   posisjoner [1]
   post-racial [1]
   Post-subkultur [1]
   Power [1]
   PowerPoint [1]
   powerpoint [1]
   PR [1]
   praksisfellesskap [1]
   presentasjon [1]
   presentasjonsteknologi [1]
   presentation tools [1]
   Presidentvalg [1]
   presse [1]
   Pressedekning [1]
   pressedekning [1]
   Presseetikk [2]
   Pressekritikk [1]
   Pressens rolle [1]
   Presseskikk [1]
   pressestøtte [2]
   Privacy [1]
   Privacy for a networked world [1]
   Privacy literacy [1]
   process optimization [1]
   process tracing [1]
   produksjonsstudie [1]
   Produkteier [1]
   Profesjonalisering [1]
   profesjonsmoral [1]
   Professional networking [1]
   programinnhold [1]
   Programvareutvikling [1]
   projeksjon [1]
   projeksjonsteater [1]
   Prolog [1]
   propaganda [1]
   Prosjektarbeid [1]
   Prosjektstyringsverktøy [1]
   Protocol analysis [1]
   Public debate [1]
   public information [1]
   public relations [1]
   Public service broadcasting [3]
   public service broadcasting [1]
   Public sphere [3]
   public sphere [1]
   publikum [1]
   Publikumskritikk [1]
   publikumsoppslutning [1]
   publikumsstudie [1]
   publishing [1]
   Python [1]
   Python for Series 60 [1]
   Qualitative [1]
   qualitative approach [1]
   Quality [1]
   question generation [1]
   Radio [1]
   radio [2]
   RDF [1]
   RDF data indexing [1]
   RDF full-text search [1]
   Real-time [1]
   reception [1]
   recommender system [1]
   Regjeringen [1]
   Regulering [1]
   Representasjon i media [1]
   Representation [3]
   representation [3]
   Repræsentation [1]
   Requirements Elicitation [1]
   Requirements Engineering [1]
   Research methods [1]
   Research overview [1]
   Resepsjon [1]
   resepsjon [1]
   Responsivt webdesign [1]
   Retorikk [5]
   retorikk [6]
   retorisk analyse [1]
   retorisk teori [1]
   retriever [1]
   retrospective meeting [1]
   Rettleiingsjournalistikk [1]
   Rhetoric [1]
   risikosamfunnet [1]
   rituell ethos [1]
   Robert Rodriguez [1]
   Rockmuseum [1]
   roller [1]
   romantikk [1]
   romantopia [1]
   rtNeat [1]
   russiske medier [1]
   Russland [1]
   Røkke, Kjell Inge [1]
   Safety [2]
   sakte-TV [1]
   samfunnsfenomen [1]
   samfunnsoppdrag [3]
   Samfunnsoppdraget [1]
   samfunnsutvikling [1]
   samtale [1]
   samtaleanalyse [1]
   satsningsområder [1]
   Sawatsky [1]
   schema.org [1]
   schizofreni [1]
   Scrum [4]
   Scrumtavle [1]
   Scrumvegg [1]
   Se & Hør [1]
   Second Life [1]
   Secure [1]
   Security [2]
   Security requirements [1]
   self-reporting [1]
   self-service [1]
   Selvforståelse [1]
   selvfølelse [1]
   selvpresentasjon [2]
   selvrepresentasjon [1]
   selvsensur [1]
   selvspill [1]
   semantic application [1]
   semantic technologies [1]
   semantic technology [1]
   Semantic Web [1]
   Semantic web [2]
   semantic web [4]
   Semantic web technologies [1]
   semantic web technologies [1]
   Semantikk [1]
   semantikk [1]
   Semantisk web [2]
   semantiske vevteknologier [1]
   Semiotik [1]
   semiotisk strukturanalyse [1]
   sendeflateanalyse [1]
   Sennett [1]
   sensur [1]
   sentiment analysis [1]
   sentiment value [1]
   serendipitous search [1]
   Serial TV drama [5]
   serieproduksjoner [1]
   sherlock [1]
   showrunner [1]
   Sima-Samnanger [1]
   Sin City [1]
   Sitcom [1]
   sitcom [1]
   situasjonskomedier [1]
   Situationskomedie [1]
   sjalusi [1]
   sjangeranalyse [1]
   sjangerbegrep [1]
   Sjangerteori [1]
   Sjeldenkonsumenter av nyheter / Infrequent news use [1]
   sjølvpresentasjon [1]
   skandaleteori [1]
   skepsis [1]
   skilsmisse [1]
   slashfiction [1]
   slow television [1]
   slow TV [1]
   Smag [1]
   smartklokke [1]
   smidige [1]
   Smidige artefakt [1]
   Smidige metoder [2]
   Sneak Teaching Games [1]
   social [1]
   social integration [1]
   Social media [1]
   social media [2]
   social movement [1]
   Social networking service [1]
   Software [1]
   Software engineering [1]
   Solberg, Erna [1]
   Solhjell [1]
   sosial kapital [1]
   sosial sammenligning [1]
   Sosiale medier [1]
   sosiale medier [4]
   sosiale medium [1]
   Sosiale system [1]
   sosiokulturelt perspektiv [1]
   Sound [1]
   SPARQL filter queries [1]
   SPARQL numerical filter queries [1]
   SPARQL regex filter queries [1]
   Spill [2]
   spill [2]
   Spillere [1]
   Spilljournalister [1]
   Spilljournalistikk [1]
   Sporing [1]
   Sportmagasinet [1]
   Sportsjournalister [1]
   Sportsjournalistikk [1]
   sportskommentar [1]
   Språklige virkemidler [1]
   SSTs [1]
   Stakeholder Involvement [1]
   stasislæren [1]
   State of the field [1]
   StateCraft [1]
   static source code analysis [1]
   Statnett [1]
   statsborgerskap [1]
   Stavanger Aftenblad [1]
   Stereotypes [4]
   Stereotypi [1]
   stereotyping [1]
   Steve Jobs [1]
   stigmergy [1]
   Stil [1]
   Stochastic [1]
   strategy game [1]
   streik [1]
   Subkultur [1]
   Sucess model [1]
   Suksessmodell [1]
   SUMO [1]
   Sunnmørsposten [2]
   survey methods [1]
   Sydvesten [1]
   Syria [1]
   Systemisk kreativitet [1]
   Systemteori [1]
   Tabloid [1]
   tagging [1]
   tale [1]
   Taleanalyse [1]
   taler [1]
   tangible interaction [1]
   tangible multitouch [1]
   Teacher Education [1]
   Teacher Inquiry [1]
   Teacher Inquiry into Student Learning [1]
   teaching [1]
   Teaching And Learning History [1]
   teater [1]
   techno-politics [1]
   technology [2]
   Technology Acceptance Model [1]
   Technology as experience [1]
   teknologiske endringer [1]
   tekst-til-tale [1]
   tekstanalyse [3]
   tekstreklame [1]
   tenåringer [1]
   termfrekvens-invers [1]
   Terror [1]
   terror [1]
   Terroraksjoner [1]
   textual poaching [1]
   TF-IDF [1]
   The Muslim Other [1]
   the Muslim other [2]
   The Pirate Bay [1]
   The Ultimate Fighter [1]
   Thesaurus [1]
   Think aloud analysis [1]
   Think-aloud [1]
   Thorbjørn Jagland [1]
   ticket vending machine [1]
   tillit [3]
   Tim Sutton [1]
   Tolkningsrammer [1]
   tool [1]
   topikklæren [1]
   total hip arthroplasty [1]
   Tourism [1]
   tradisjonelle medier [1]
   Trafikkdata [1]
   transitional object [1]
   transparency [1]
   troverdighet [4]
   Trygdekontoret [1]
   Tsunami [1]
   turbulens [1]
   Turn-based [1]
   Tusvik og Tønne [1]
   TV [2]
   TV 2 [2]
   TV reception [2]
   TV representation of Muslims [1]
   TV-seere [1]
   tv-serier [1]
   TV2 [2]
   TVM [1]
   Twitter [4]
   twitter protest [1]
   uavhengig journalistikk [1]
   ubehag [1]
   ucd [1]
   UEML [1]
   UEMO [1]
   UFC [1]
   underholdningsvekst [1]
   Undervisning [1]
   undervisning [1]
   Ungdom [1]
   ungdomsfilm [1]
   ungdomsfilmsjangeren [1]
   Unified Enterprise Modelling Language [1]
   Unified Enterprise Modelling Ontology [1]
   Unity [1]
   unnvikenhet [1]
   Urdal [1]
   Urørt [1]
   usability [2]
   User experience [1]
   user experience [1]
   User Interfaces [1]
   user-centerd [1]
   User-Centered design [1]
   utdanningsinstitusjonen [1]
   Utenriksdepartementet [1]
   Utenriksminister [1]
   Utenrikspolitikk [1]
   Utviklerverktøy [1]
   vaksinedebatten [1]
   vaksineskeskepsis [1]
   valg [1]
   Valgkamp [1]
   valgkamp [3]
   valgoppslutningsfall [1]
   vampyrer [1]
   Vågå-saken [1]
   våpenpolitikk [1]
   veiledningsjournalistikk [1]
   Verdens Gang [1]
   VG [4]
   vg [1]
   video [1]
   Videregående skole [1]
   viewers [1]
   Visual Modality [1]
   Visual Queries [1]
   Visualisering [1]
   VIZUM [1]
   Vox Publica [1]
   waste identification [1]
   We Need to Talk About Kevin [1]
   Web [1]
   Web 2.0 [1]
   web mining [1]
   web retrieval [1]
   web scraping [1]
   web-applikasjon [1]
   Werner Herzog [1]
   whiteness [1]
   Wiki [1]
   Wikipedia [1]
   Wikivis [1]
   WIMP [1]
   Windows Messenger [1]
   word cloud [1]
   WordNet [1]
   Wordnet [1]
   Workflow models [1]
   Workflow simulation [1]
   Workflow synchronizer event log [1]
   World of Warcraft [1]
   WSD [1]
   Ytringsfrihet [1]
   ZDF [2]
   økologi [1]
   økosentrisme [1]
   Øyenstikker [1]