Now showing items 1-1 of 1

  • Et multikasusstudie av psykisk utviklingshemmedes bruk av IKT i skolen 

   Gjesdal, Øyvind Liland (The University of Bergen, 2009-12-01)
   Et feltstudie om bruken av IKT i en hverdagslivsklasse(VGS). Gjennom et kvalitativt forskningsstudie undersøkes hvordan IKT blir brukt i spesialundervisningen. I studiet brukes Etienne Wengers (1998) begreper om ...
   Master thesis