Now showing items 1-1 of 1

  • Ekspertalarm - Dette må du vite om helsefellene 

   Kirkebø, Eline (The University of Bergen, 2013-05-15)
   Ein kvantitativ og kvalitativ analyse av rettleiingsjournalistikken om kropp og helse i Dagbladet, med særleg vekt på ekspertane si rolle. Analysen tek føre seg året 2011 og peikar på utbreidde trekk og tendensar ved ...
   Master thesis