Now showing items 1-3 of 3

  • Distribuert programutvikling i et virtuelt miljø, Design og evaluering av en prototype for Scrum i Second Life 

   Andreassen, Morten Christian; Johannessen, Christer (The University of Bergen, 2009-12-16)
   Scrum er en metode for å organisere arbeidet til programmeringsteam. Slike team benytter ulike verktøy og møter for å kommunisere og koordinere sitt arbeidet. En fremtredende trend er Scrum team som benytter seg av ...
   Master thesis
  • Produkteiers rolle i scrum 

   Ekrheim, Tonje Kathrin (The University of Bergen, 2012-06-01)
   Studiet baserer seg på hvordan produkteiers ønsker og krav løses i kommunikasjon og samarbeid med teamet, også om denne rollen er med å fremme kundens ønsker til et utviklerteam.
   Master thesis
  • Scrum og offshoring. En studie av prosjekter som benytter Srum kombinert med offshoring 

   Haukeland, Cato (The University of Bergen, 2009-05-31)
   Smidige metoder er blitt mer og mer utbredt blant systemutviklingsprosjekter. Blant disse metodene har Scrum i senere tid fått mye oppmerksomhet. Parallelt med at smidige metoder har fått fotfeste, har offshoring blitt mer ...
   Master thesis