Now showing items 1-2 of 2

  • Et verktøy for visualisering av wiki-ontologier: Enklere utvikling og bedre forståelse av ontologier? 

   Sørbø, Andre (The University of Bergen, 2008-06-27)
   En ontologi er et system innenfor et bestemt fagområde som inneholder termer, spesifikasjon av disse termene og hvordan de henger sammen. Det er en konseptualisering, det vil si en forenklet beskrivelse av den verdenen ...
   Master thesis
  • Word cloud visualisation of locative information 

   Tessem, Bjørnar; Bjørnestad, Solveig; Chen, Weiqin; Nyre, Lars (Taylor & Francis, 2015-12-22)
   This article describes an explorative study of a prototype for visualisation of locative information from Wikipedia. PediaCloud is a smartphone app that uses word clouds for graphical display of links to text and photos ...
   Journal article