Now showing items 1-1 of 1

  • Retorisk analyse av selviscenesettelse i politikken 

   Ramsland, Terese (The University of Bergen, 2010-12-01)
   Problemstillingen for denne masteroppgaven er hvordan Eva Kolstad, Berit Ås og Gro Harlem Brundtland iscenesetter seg selv på Stortinget rundt 1970-tallet. For å svare på problemstillingen vil jeg undersøke hvordan de ...
   Master thesis