Now showing items 1-1 of 1

  • Innholdstjenester i nettaviser. En kvalitativ studie 

   Kjølen, Andreas (The University of Bergen, 2012-06-01)
   Denne oppgaven handler om innholdstjenester som inntektsmulighet for nettaviser i Norge. Oppgaven er av et kvalitativt format, og jeg intervjuet flere informanter som til daglig jobber eller har jobbet med innholdstjenester ...
   Master thesis