Now showing items 1-2 of 2

  • Hva med lisensen? En studie av posisjoner i debatten om finansieringen av NRK. 

   Olsen-Hagen, Regine Skjærpe (The University of Bergen, 2015-05-15)
   Studien tar for seg den mediepolitiske debatten om NRK og finansieringen av NRK under den offentlige høringen av NRK-plakaten i tidsrommet 2014-2015. Studien bygger på kvalitative intervjuer og dokumentanalyse for ...
   Master thesis
  • Pressestøttedebatten: Fra pressestøtte til mediestøtte. 

   Sørgård, Kjersti Lill (The University of Bergen, 2015-05-19)
   I denne masteroppgaven undersøker jeg debatten om offentlig støtte til aviser. Jeg har i hovedsak gransket to ulike perioder. Disse er diskusjonen omkring innføringen av pressestøtten i 1969 og dagens debatt rundt en ny ...
   Master thesis