Now showing items 1-2 of 2

  • Innholdstjenester i nettaviser. En kvalitativ studie 

   Kjølen, Andreas (The University of Bergen, 2012-06-01)
   Denne oppgaven handler om innholdstjenester som inntektsmulighet for nettaviser i Norge. Oppgaven er av et kvalitativt format, og jeg intervjuet flere informanter som til daglig jobber eller har jobbet med innholdstjenester ...
   Master thesis
  • Pressestøttedebatten: Fra pressestøtte til mediestøtte. 

   Sørgård, Kjersti Lill (The University of Bergen, 2015-05-19)
   I denne masteroppgaven undersøker jeg debatten om offentlig støtte til aviser. Jeg har i hovedsak gransket to ulike perioder. Disse er diskusjonen omkring innføringen av pressestøtten i 1969 og dagens debatt rundt en ny ...
   Master thesis