• Autoimmune Thyroid Disorders in Autoimmune Addison Disease 

  Stokland, Ann-Elin Meling; Ueland, Grethe Åstrøm; Lima, Kari; Grønning, Kaja; Finnes, Trine Elisabeth; Svendsen, Margrethe; Tomkowicz, Aneta Ewa; Holte, Synnøve Emblem; Sollid, Stina Therese; Debowska, Aleksandra; Singsås, Hallvard; Rensvik, Marthe Landsverk; Lejon, Helle; Sørmo, Dag-Erik; Svare, Anders; Blika, Sigrid; Milova, Petya; Korsgaard, Elin; Husby, Øystein; Breivik, Lars Ertesvåg; Jørgensen, Anders Palmstrøm; Husebye, Eystein Sverre (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Context: Autoimmune thyroid disease is the most common endocrine co-morbidity in autoimmune Addison's disease (AAD), but detailed investigations of prevalence and clinical course is lacking. Objective: Provide comprehensive ...
 • Wayang – Javanesisk dukketeater 

  Dornfest, Stine (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  I den etnografske samlingen ved Universitetsmuseet i Bergen finnes det et assortiment av utskårne, bemalte og rikt dekorerte teaterdukker kalt wayang kulit og wayang golek. Wayang kulit-dukkene er intrikat skåret ut av ...
 • Espelandfunnet; gull og offer i eldre jernalder 

  Ramstad, Morten (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  Et nytt arkeologisk funn vitner om at det for over 1500 år siden ble lagt ned gull på Espeland utenfor Bergen. De arkeologiske undersøkelsene av funnstedet gir et innblikk i årsaken bak nedleggelsen. Kan dette ha vært et ...
 • A rare fragment of medieval jewellery 

  Krueger, Ingeborg (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  Rings of glass - mostly finger-rings - were in fashion throughout much of Europe between the 10th and 14th centuries. They have been found across a large area stretching from Russia to England, from the Alps to Sweden. ...
 • Hovemadonnaen – Skapt på 1200-talet. Gjenskapt på 2000-talet 

  Hommedal, Alf Tore (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
  Eit kjenneteikn ved gjenstandar i kulturhistoriske museum er at dei gjerne har gjennomgått ei forvandling frå å vera heile og komplette, slik dei opphavleg vart skapte, til å vera fragmentariske. Dei er i samlingane helst ...

View more