Now showing items 1431-1450 of 21567

  • Årsaker til sykefravær 

   Harung, Silvia Tatjana (Master thesis, 2010-09-01)
   Masteroppgaven er en kunnskapsstatus på årsaker til sykefravær. Oppgaven tar utgangspunkt i at sykefraværet har økt over tid, og er skrevet med det mål å redegjøre for ny forskningslitteratur som ser på årsaker til sykefravær. ...
  • Årsakskravet «direkte skyldes» i naturskadeerstatningslova § 4 første ledd 

   Myklebust, Ingrid Marie (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Skade som «direkte skyldes» naturulukker, gjev rett til naturskadeerstatning etter naturskadeerstatningslova § 4 første ledd. Det strenge årsakskravet er sentralt for ansvarsfordelinga mellom staten og dei skadelidne etter ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2007 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2009-09)
  • Årsstatistikk fra legevakt 2008 og 2009 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2010-12)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2009. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2010 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2011-06)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2010. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2011 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2012-07)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2011. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2012 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2013-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2012. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2013 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2014-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2013. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2014 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport; 2-2015, Research report, 2015-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2014. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2015 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, 2016-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2015. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2016 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report; Peer reviewed, 2017-05-18)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2016. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2017 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport; 2-2018, Research report, 2018-03-22)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2017. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2018 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2019-04-24)
  • Årstidvariasjoner hos mikrobielle samfunn i Raunefjorden 2003 

   Hæstad, Karina (Master thesis, 2005)
  • Åsatru i Noreg i dag 

   Tveit, Rein (Master thesis, 2016-05-16)
   Masteroppgåva "Åsatru i Noreg i dag" utforskar fenomenet åsatru i samtidas Noreg. Fenomenet er historisk knytt til ei rekkje felt innan nyreligiøsitet og esoterisk resepsjon av norrøn litteratur. Bakgrunnen for oppgåva er ...
  • Åtvaringar i private tilsetjingsforhold – ei vurdering av om rettstryggleiken til arbeidstakaren er godt nok ivareteke. 

   Varpe, Marte Nygård (Master thesis, 2020-06-16)
   Temaet for masteroppgåva er «åtvaringar i private tilsetjingsforhold». Rettsområdet arbeidsrett består av verneomsynet som eit grunnfundament, men likevel nyttar ikkje arbeidsmiljølova omgrepet «åtvaring», og ein har heller ...
  • B cell specificity and pattern in primary Sjögren’s syndrome - Studies in humans and a murine model 

   Aqrawi, Lara Adnan (Doctoral thesis, 2014-04-30)
   Sjögren’s syndrome (SS) is a chronic autoimmune disease characterised by focal inflammation of exocrine glands, particularly salivary and lacrimal glands. Here, mononuclear cells, including B cells, infiltrate the glands, ...
  • B vitamin and iron status during infancy 

   Torsvik, Ingrid Kristin (Doctoral thesis, 2015-01-30)
   Adequate nutrition during infancy is essential to ensure normal growth and development. Since 2001, World Health Organization (WHO) has recommended exclusive breast-feeding for the first 6 months of life, which puts great ...
  • B vitamin treatments modify the risk of myocardial infarction associated with a MTHFD1 polymorphism in patients with stable angina pectoris 

   Ding, Yunpeng; Pedersen, Eva Ringdal; Johansson, Stefan; Gregory III, Jesse F.; Ueland, Per Magne; Svingen, Gard Frodahl Tveitevåg; Helgeland, Øyvind; Meyer, Klaus; Fredriksen, Åse; Nygård, Ottar (Peer reviewed; Journal article, 2016-06)
   Background: Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (MTHFD1) catalyzes three sequential reactions that metabolize derivatives of tetrahydrofolate (THF) in folate-dependent one-carbon metabolism. Impaired MTHFD1 flux has ...
  • B-chromatic number: Beyond NP-hardness 

   Panolan, Fahad; Philip, Geevarghese; Saurabh, Saket (Conference object; Peer reviewed; Journal article, 2015)
   The b-chromatic number of a graph G, chi_b(G), is the largest integer k such that G has a k-vertex coloring with the property that each color class has a vertex which is adjacent to at least one vertex in each of the other ...