Now showing items 21-25 of 25

  • Språk – uttrykk for inntrykk 

   Sviland, Randi; Råheim, Målfrid; Martinsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2010)
   I dette essayet undersøkes Braatøys1 tanker om språk i lys av Løgstrups2 sansefilosofiske perspektiv på språket. Løgstrup arbeidet med distinksjoner, som er å sette en forskjell, dvs. å beskrive det forskjellige i det ...
  • Striving for a life worth living: stroke survivors' experiences of home rehabilitation 

   Taule, Tina; Strand, Liv Inger; Skouen, Jan Sture; Råheim, Målfrid (Peer reviewed; Journal article, 2015-02-04)
   Background: For mild-to-moderate stroke survivors, early supported discharge from hospital, followed by home rehabilitation is preferred over conventional care. How this mode of service contributes to recovery from stroke ...
  • Striving for a life worth living: stroke survivors’ experiences of home rehabilitation 

   Taule, Tina; Strand, Liv Inger; Skouen, Jan Sture; Råheim, Målfrid (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Background: For mild-to-moderate stroke survivors, early supported discharge from hospital, followed by home rehabilitation is preferred over conventional care. How this mode of service contributes to recovery from stroke ...
  • Translating weight loss into agency: Men’s experiences 5 years after bariatric surgery 

   Natvik, Eli; Gjengedal, Eva; Moltu, Christian; Råheim, Målfrid (Peer reviewed; Journal article, 2015-06-09)
   Fewer men than women with severe obesity undergo bariatric surgery for weight loss, and knowledge about men's situation after surgery, beyond medical status, is lacking. Our aim was to explore men's experiences with life ...
  • Å komme til seg selv – i bevegelse, sansning og forståelse 

   Sviland, Randi; Råheim, Målfrid; Martinsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2009)
   I dette essayet fortolkes Trygve Braatøys tanker om nervøse og psykosomatiske lidelser i lys av Løgstrups sansefilosofi. Braatøy beskrev muskulære belastninger som vevd sammen med følelsesmessige belastninger, og bevissthet ...