• K*(892)\(^0\) and \(\Phi\)(1020) production in Pb-Pb collisions at \(\sqrt{s_{NN}}\) = 2.76 TeV 

   Abelev, Betty; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Agnello, Michelangelo; Agostinelli, Andrea; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahmad Masoodi, Arshar; Alme, Johan; Erdal, Hege Austrheim; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Fehlker, Dominik; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Skjerdal, Kyrre; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lindal, Svein; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Ahmed, Ijaz; Ahn, Sang Un; Ahn, Sul-Ah; Aimo, Ilaria; Aiola, Salvatore; Ajaz, Muhammad; Akindinov, Alexander; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2015-02)
   The yields of the K*(892)\)^0\) and \(\Phi\)(1020) resonances are measured in Pb-Pb collisions at \(\sqrt{s_{NN}}\) = 2.76 TeV through their hadronic decays using the ALICE detector. The measurements are performed in ...
  • K+ regulates relocation of Pellino-2 to the site of NLRP3 inflammasome activation in macrophages 

   Cristea, Ileana; Bruland, Ove; Rødahl, Eyvind; Bredrup, Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Pellino proteins are E3 ubiquitin ligases involved in the innate immune system. Recently, Pellino-2 was reported to modulate the activation of the mouse Nlrp3 inflammasome. We examined the intracellular localization of ...
  • K-Core Decomposition with CUDA 

   Morken, Ole Magnus Mæland (Master thesis, 2020-12-18)
  • K-Means Clustering in Monitoring Facility Reporting of HIV Indicator Data: Case of Kenya 

   Gesicho, Milka Bochere; Babic, Ankica; Were, Martin C. (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Health management information systems (HMISs) in low- and middle-income countries have been used to collect large amounts of data after years of implementation, especially in support of HIV care services. National-level ...
  • K-packing and K-domination on tree graphs 

   Mjelde, Morten (Master thesis, 2004)
  • K-RSL: a Corpus for Linguistic Understanding, Visual Evaluation, and Recognition of Sign Languages 

   Imashev, Alfarabi; Mukushev, Medet; Kimmelman, Vadim; Sandygulova, Anara (Chapter, 2020)
   The paper presents the first dataset that aims to serve interdisciplinary purposes for the utility of computer vision community and sign language linguistics. To date, a majority of Sign Language Recognition (SLR) approaches ...
  • K<sup>∗</sup>(892) meson production in inelastic p+p interactions at 158 GeV/c beam momentum measured by NA61/SHINEat the CERN SPS 

   Aduszkiewicz, A.; Andronov, E.V.; Antićić, T.; Babkin, V.; Baszczyk, M.; Bhosale, S.; Blondel, A.; Bogomilov, M.; Brandin, A.; Bravar, A.; Bryliński, W.; Brzychczyk, J.; Buryakov, M.; Busygina, O.; Bzdak, A.; Cherif, H.; Ćirković, M.; Csanad, M.; Cybowska, J.; Czopowicz, T.; Damyanova, A.; Davis, N.; Deliyergiyev, M.; Deveaux, M.; Dmitriev, A.; Dominik, W.; Dorosz, P.; Dumarchez, J.; Engel, R.; Feofilov, G.A.; Fields, L.; Fodor, Z.; Garibov, A.; Gaździcki, M.; Golosov, O.; Golovatyuk, V.; Golubeva, M.; Grebieszkow, K.; Guber, F.; Haesler, A.; Igolkin, S.N.; Ilieva, S.; Ivashkin, A.; Johnson, S.R.; Kadija, K.; Kaptur, E.; Kargin, N.; Kashirin, E.; Kiełbowicz, M.; Kireyeu, V.A.; Klochkov, V.; Kolesnikov, V.I.; Kolev, D.; Korzenev, A.; Kovalenko, V.N.; Kowalski, S.; Koziel, M.; Krasnoperov, A.; Kucewicz, W.; Kuich, M.; Kurepin, A.; Larsen, D.; László, A.; Lazareva, T.V.; Lewicki, M.; Łojek, K.; Łysakowski, B.; Lyubushkin, V.V.; Maćkowiak-Pawłowska, M.; Majka, Z.; Maksiak, B.; Malakhov, A.I.; Manić, D.; Marcinek, A.; Marino, A.D.; Marton, K.; Mathes, H.-J.; Matulewicz, T.; Matveev, Victor; Melkumov, G.L.; Merzlaya, A.O.; Messerly, B.; Mik, L.; Morozov, S.; Mrówczyński, S.; Nagai, Y.; Naskręt, M.; Ozvenchuk, V.; Paolone, V.; Petukhov, O.; Płaneta, R.; Podlaski, P.; Popov, B.A.; Porfy, B.; Posiadała-Zezula, M.; Prokhorova, D.S.; Pszczel, D.; Puławski, S.; Puzović, J.; Ravonel, M.; Renfordt, R.; Richter-Wąs, E.; Røhrich, Dieter; Rondio, E.; Roth, M.; Rumberger, B.T.; Rumyantsev, M.; Rustamov, A.; Rybczynski, M.; Rybicki, A.; Sadovsky, A.; Schmidt, K.; Selyuzhenkov, I.; Seryakov, A. Yu.; Seyboth, P.; Słodkowski, M.; Staszel, P.; Stefanek, G.; Stepaniak, J.; Strikhanov, M.; Ströbele, H.; Šuša, T.; Taranenko, A.; Tefelska, A.; Tefelski, D.; Tereshchenko, V.; Toia, A.; Tsenov, R.; Turko, Ludwik; Ulrich, R.; Unger, M.; Valiev, F.F.; Veberič, D.; Vechernin, V.V.; Wickremasinghe, A.; Włodarczyk, Z.; Wyszyński, O.; Zimmerman, E.D.; Zwaska, R. (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   The measurement of K∗(892)0 resonance production via its K+π− decay mode in inelastic p+p collisions at beam momentum 158 Ge V /c (sNN−−−−√=17.3 Ge V ) is presented. The data were recorded by the NA61/SHINE hadron ...
  • K\(^{*}(892)^{0}\) and \(\phi(1020)\) meson production at high transverse momentum in pp and Pb-Pb collisions at \(\sqrt{s_\mathrm{NN}}\) = 2.76 TeV 

   Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Alme, Johan; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2017-06)
   The production of K\).{*}(892)^{0}\) and \(\phi(1020)\) mesons in proton-proton (pp) and lead-lead (Pb-Pb) collisions at \(\sqrt{s_\mathrm{NN}} =\) 2.76 TeV has been analyzed using a high luminosity data sample accumulated ...
  • Kabaret, det revolusjonære og politiske. Teateravantgarde i Norge 1920-1950 

   Arntzen, Knut Ove (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   In Norway, the theatrical avant-garde, 1920–1950, was oriented towards cabaret dramaturgy and symbolism. There also developed a direction of political theatre, as well as tendencies towards a more poetic-theatrical kind ...
  • Kadmium i strandkrabbe (Carcinus maenas) - sammenlikning mellom Nord- og Sør-Norge, samt prøvetaking i en kadmiumpåvirket fjord 

   Knutsen, Heidi (Master thesis, 2017-04-28)
   I taskekrabbe (Cancer pagurus) langs norskekysten er det målt høye konsentrasjoner av miljøgiften kadmium, med betydelig høyere nivåer i Nord- sammenliknet med Sør-Norge. Den klare nord-sør gradienten i taskekrabbens ...
  • Kadmium i taskekrabben (Cancer pagurus) relatert til størrelse og biologi: En sammenligning av krabber fra Nord- og Sør-Norge 

   Lindborg, Ingvild (Master thesis, 2017-04-28)
   Taskekrabben (Cancer pagurus) er en populær sjømat-art som fiskes både kommersielt og av fritidsfiskere. I 2009 ble det funnet kadmiumverdier i klokjøtt over grenseverdi hos krabbe fra Nord-Norge. Dette satte i gang en ...
  • Kadmium, uorganisk arsen og jod i dyrket og viltvoksende butare (Alaria esculenta) og sukkertare (Saccharina latissima) 

   Kleppe, Malin (Master thesis, 2017-09-21)
   Dyrking av tare er en ny kystnæring i Norge. Ettersom etterspørsel øker, øker også behovet for mer utfyllende og grunnleggende informasjon om hva tare inneholder. I denne oppgaven fokuseres det på to brunalger Alaria ...
  • Kakerlakkfrie kantiner og hundeløse hjem - ei undersøking av proprietiv og privativ adjektivdanning i norsk 

   Ovesen, Siri Sofie (Master thesis, 2016-05-18)
   Etterledda &#8209;fattig, &#8209;fri, &#8209;full, &#8209;holdig, &#8209;løs, &#8209;rik, &#8209;sterk, &#8209;svak, &#8209;tom og &#8209;tung danner sammensetninger med substantiv som forledd. Disse sammensetningene får ...
  • Kallskarskredet og påfølgjande tapping av Onilsavatnet – Tafjord, Møre og Romsdal 

   Sæbø, Mari (Master thesis, 2019-03-05)
   Tafjord er ei lita bygd inst i Tafjorden på Sunnmøre, som ligg i eit område med høg skredaktivitet og skredfare. Tre fjellparti i nærleiken av Tafjord vert i dag overvaka dagleg grunna fare for katastrofale fjellskred, og ...
  • Kalmanfilteret anvendt på en problemstilling innen seismikk 

   Kolnes, Marianne Thorsnæs (Master thesis, 2009-11-25)
   I denne oppgaven er målet å estimere, samt predikere, posisjonen til seimikk-kabler sekvensielt. Dessuten blir det studert om målinger fra et akselerometer, festet på seismikk-kabelen, gir sikere inferens om posisjonen.
  • Kalsiumparadokset. En casestudie av prosessen fra kunnskapsgrunnlaget til utformingen av kalsiumanbefalingene 

   Holst, Karin Christine Neumann (Master thesis, 2010-06-23)
   Background: Osteoporosis and osteoporotic fractures represent a major problem for public health in Norway. The World Health Organisation has estimated that the problem will have multiplied by a factor of four on a global ...
  • Kamalari: Tharu girls in bonded labour (Kamalari) servitude in the era of post socio-cultural and political revolution in Nepal - A case study of Dang District 

   Budhathoki, Neeta Shrestha (Master thesis, 2012-06-22)
   The main aim of this thesis is to examine the situation of Kamalari girls in the post social and political revolution in Nepal. Kamalaris are the Tharu girls who are bonded in a contract to do the domestic work in the house ...