• Byggetidssaken – hva nå? 

      Aaby, Ignethe Caroline (Master thesis, 2022-12-12)
      Tema for oppgaven er hvilke konsekvenser det får for kontraktsforholdet mellom byggherren og entreprenøren, at byggherren ikke avsetter tilstrekkelig byggetid i henhold til byggherreforskriften § 5 annet ledd bokstav e. ...