• Rom-strukturer i Steppeulven. 

      Haagensen, Tore Søndergaard (Master thesis, 2010-11-22)
      En analyse av Hermann Hesses Der Steppenwolf, med henblikk på romanens litterære rom. Med utgangspunkt i Frederik Tygstrups essay "Det litterære rom", vil det gjøres et forsøk på å avdekke rom-strukturer i romanen, og gis ...