• Musikk og sosialt liv: En studie av musikalsk praksis i Berlin 

      Laastad, Jonas Bøe (Master thesis, 2020-05-01)
      Oppgaven min er en studie av hvordan ulike former for musikalsk praksis preger følelser av tilhørighet, og sosial omgang, i et urbant miljø som Berlin. Studien er inspirert av teorier som problematiserer forholdet mellom ...