• Norske CO2-avgifter - differensiert eller uniform skatt? 

      Ueland, Svein Egil (Master thesis, 2009-08-31)
      I Norge har vi et skattesystem for CO2-utslipp i industrien, som resulterer i svært forskjellig skattesats til de forskjellige sektorene i økonomien. Systemet baserer seg på å skattlegge drivstoffene i de forskjellige ...